Giáo Dục

Ba điểm thẳng hàng

Chuyên đề Toán học lớp 6: Ba điểm thẳng hàng được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?

• Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

chuyên đề toán 6

• Khi ba điểm A, C, D không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

chuyên đề toán 6

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Ví dụ: Với ba điểm A, B, C ta có thể nói:

• Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

• Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

• Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

chuyên đề toán 6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu đúng:

A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

chuyên đề toán 6

• Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

• Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

• Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

• Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

chuyên đề toán 6

A. A, O, D và B, O, C B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D D. A, O, C và B, O, A

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D

Chọn đáp án C.

Câu 4: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

chuyên đề toán 6

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

chuyên đề toán 6

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng. B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng. D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng.

• Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

• Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

• Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

• Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Xem hình và đọc các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

chuyên đề toán 6

chuyên đề toán 6

Đáp án

+ Điểm I nằm giữa hai điểm A, M

+ Điểm I nằm giữa hai điểm B, N

+ Điểm N nằm giữa hai điểm A, C

+ Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Câu 2: Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Hỏi có máy trường hợp vẽ?

Đáp án

Có hai trường hợp vẽ đường hình, trong mỗi trường hợp thì điểm B nằm giữa hai điểm A, C

chuyên đề toán 6

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Ba điểm thẳng hàng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button