Giáo Dục

Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo


Hóa 10 chương halogen

Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo được website.com sưu tầm và đăng tải, hi vọng đây sẽ là liệu giảng dạy và học tập hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Tài liệu này bao gồm các bài tập tự luận về clo và hợp chất của clo có kèm theo đáp án. Chúc các bạn học tốt.

  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái niệm về nhóm halogen
  • Bài tập Hóa học lớp 10: Nguyên tử
  • Các dạng bài tập môn Hóa học lớp 10

Bài tập chương halogen

A. Các dạng bài tập

Dạng 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Bài 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí (A) + (B)

b. (A) + MnO2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

c. (C) + NaBr → (F) + (G)

d. (F) + NaI → (H) + (I)

e. (G) + AgNO3→ (J) + (K)

f. (A) + NaOH → (G) + (E)

Bài 3: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)

b. (B) + H2 → (A)

c. (A) + (D) → FeCl2 + H2

d. (B) + (D) → FeCl3

e. (B) + (C) → (A) + HClO

Dạng 2: Nhận biết – Giải thích hiện tượng hiện tượng – Điều chế

Bài 4: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học:

a. KOH, KCl, K2SO4, KNO3

b. NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2

c. HCl, NaOH, Ba(OH)2, Na2SO4

d. NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH

Bài 5: Dùng phản ứng hoá học nhận biết các dung dịch sau:

a. CaCl2, NaNO3, HCl, HNO3, NaOH

c. NH4Cl, FeCl3, MgCl2, AlCl3

b. KCl, KNO3, K2SO4, K2CO3

d. Chỉ dùng quì tím: Na2SO4, NaOH, HCl, Ba(OH)2

Bài 6: Giải thích các hiện tượng sau, viết phương trình phản ứng:

a. Cho luồng khí clo qua dung dịch kali bromua một thời gian dài.

b. Thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột.

c. Đưa ra ánh sáng ống nghiệm đựng bạc clorua có nhỏ thêm ít giọt dung dịch quỳ tím.

d. Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom.

e. Tại sao có thể điều chế nước clo nhưng không thể điều chế nước flo?

Bài 7:

a. Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, FeCl2 và FeCl3.

b. Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, HCl và nước Javel .

Dạng 3: Tính theo phương trình phản ứng

Bài 8: Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 200 ml dung dịch đó tác dụng hết với khí Cl2 thì giải phóng 76,2 g I2.

Bài 9: Tính khối lượng HCl bị oxi hoá bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI.

Dạng 4: Xác định tên kim loại, phi kim

Bài 10: Điện phân nóng chảy một muối 11,7g halogenua NaX người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a. Xác định nguyên tố X?

b. Tính thế tích khí HX thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lít H2 ở đktc?

c. Tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng?

Bài 11: Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên halogen trên.

Bài 12: Cho 4,8 g một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính số mol hiđro thu được.

b. Xác định tên kim loại R.

c. Tính khối lượng muối khan thu được

Bài 13: Để hoà tan hoàn toàn 8,1g một kim loại thuộc nhóm IIIA cần dùng 450 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch A và V lít khí H2 (đktc).

a. Xác định nguyên tử khối của kim loại trên, cho biết tên của kim loại đó.

b. Tính giá trị V.

c. Tính nồng độ mol của dung dịch A, xem như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Bài 14: Khi cho m (g) kim loại canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lít khí X2 (đktc) thì thu được 88,8g muối halogenua.

a. Viết PTPƯ dạng tổng quát.

b. Xác định công thức chất khí X2 đã dùng.

c. Tính giá trị m.

Bài 15: Cho 10,8g kim loại hoá trị III tác dụng với clo tạo thành 53,4g muối.

a. Xác định tên kim loại.

b. Tính lượng mangan dioxit và thể tích dung dịch axit clohidric 37% (d = 1,19 g/ml) cần dùng để điều chế lượng clo trong phản ứng trên, biết hiệu suất của phản ứng điều chế clo là 80%.

Để xem toàn bộ nội dung tài liệu mời các bạn ấn link TẢI VỀ bên dưới

…………………………………

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button