Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 19

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 19

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 19 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 11 (lesson 3) và Unit 12 (Lesson 1) có đáp án cho các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Read and complete. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

2. Look and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

3. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

4. Read the text again and write the advice.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 19

Đáp án bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 5 – Tuần 19

1.

1. Stomach ache

2. Sore throat

3. Temperature/fever

4. toothache

2.

1. matches

2. the knife

3. touch

4. The stairs

5. A bike

6. climb

3.

1. b

2. d

3. e

4. a

5. c

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 19. Ngoài ra, website.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button