Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Đơn vị đo thời gian. Cộng trừ số đo thời gian. Nhân (chia) số đo thời gian với (cho) một số – Đề số 2

Bài 1:

Điền dấu ( > < = ) thích hợp:

1,5 giờ … 1 giờ 5 phút

0,15 giờ … 15 phút

0,5 giờ … 50 phút

1frac{1}{3}giờ … 80 phút

30 giây … frac{1}{2}phút

frac{3}{4}phút … 75 giây

Bài 2:

Tính :

a) 1 giờ 20 phút + 4 giờ 37 phút – 2 giờ 18 phút

b) (3 giờ 9 phút + 5 giờ 48 phút) x 4

c) (5 giờ 30 phút – 2 giờ 48 phút) : 4

d) (9 giờ – 4 giờ 36 phút) : 8.

Bài 3:

Một người buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút, buổi chiều làm việc từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Nếu một tuần làm việc 5 ngày thì người đó làm việc bao nhiêu giờ trong một tuần?

Bài 4: Một bánh xe quay 85 vòng trong 48 phút 10 giây. Tính thời gian để bánh xe quay được một vòng.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Bài 1:

1,5 giờ > 1 giờ 5 phút

0,15 giờ < 15 phút

0,5 giờ < 50 phút

1frac{1}{3}giờ = 80 phút

30 giây = frac{1}{2}phút

frac{3}{4}phút < 75 giây

Bài 2:

ĐS:

a) 3 giờ 39 phút

b) 35 giờ 48 phút;

c) 40 phút 30 giây

d) 42 phút

Bài 3:

HD: Thời gian làm việc buổi sáng là:

11giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 15 phút

Thời gian làm việc buổi chiều là:

16 giờ 30 phút – 13 giờ = 3 giờ 30 phút

Thời gian làm việc 1 ngày là:

4 giờ 15 phút + 3 giờ 30 phút = 7 giờ 45 phút

Thời gian làm việc trong một tuần là:

7 giờ 45 phút x 5 = 38 giờ 45 phút.

Bài 4:

HD: Thời gian để bánh xe quay được một vòng là:

48 phút 10 giây : 85 = 34 giây.

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 25 – Đề 1 được website sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button