Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 7 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 7 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Khi nào thì AM + MB = AB? Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 6 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 6 – Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7 – Đề 1: Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 1. Cho ba điểm D, E, F. Trong mỗi trường hợp sau, hãy cho biết điểm nàotrong ba điểm đã cho nằm giữa hai điểm còn lại?

a) Xảy ra đẳng thức DE = EF + FD;

b) Xảy ra đẳng thức EF = DE + FD.

Bài 2. Gọi N là điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AN = NB. Hãy tính độ dài của đoạn thẳng AN nếu AB = 38mm.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3. Tính độ dài của đoạn thẳng MN ở hình vẽ bên, AM NB biết AM = 12mm, MB = 26mm và NA = NB.

Bài 4. Trong mỗi trường hợp sau, ba điểm M, N, P có thẳng hàng hay không?

Nếu có, hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm nào.

a) MN = 13cm ; NP = 6,7cm ; MP = 6,3cm;

b) MN = 130mm ; NP = 69mm; MP = 62mm.

Bài 5. Cho điểm O thuộc đoạn thẳng EF. Biết rằng EF =12cm. Hãy so sánh các đoạn thẳng EO và OF trong mỗi trường hợp sau:

a) EO = 5,5cm;

b) EO = 6cm.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7

Bài 1.

a) F nằm giữa D và E;

b) D nằm giữa E và F.

Bài 2. Do N thuộc đoạn thẳng AB (tức N nằm giữa A và B) nên ta có:

AN + NB = AB = 38mm.

Mặt khác, AN = NB nên trong đẳng thức trên, bằng cách thay thế NB bởi AN, ta được AN + AN = 38mm.

Từ đó suy ra 2AN = 38mm hay AN = 38mm : 2 =19mm.

Vậy AN = 19mm.

Bài 3. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên ta có:

AB = AM + MB = 12mm + 26mm = 38mm.

Điểm N nằm giữa hai điểm A, B và NA = NB nên ta có:

AB = NA + NB = NA + NA = 2NA = 38mm

=> NA = 38mm : 2 =19mm (hay AN = 19 mm).

Điểm M nằm giữa hai điểm A và N nên ta có:

AN = AM + MN => MN = AN – AM = 19mm – 12mm = 7mm.

Vậy MN = 7mm.

Bài 4.

a) Ta thấy NP + PM = 6,7cm + 6,3cm = 13cm = MN. Do đó ba điểm M, N, p thẳng hàng. Hơn nữa, điểm p nằm giữa hai điểm M và N.

b) Ta thấy NP + PM = 69mm + 62mm = 131mm ≠ MN. Do đó ba điểm M, N, p không thẳng hàng.

Bài 5.

a) EO < OF.

b) EO = OF. Hướng dẫn. Vì O thuộc đoạn thẳng EF nên EO + OF = EF.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button