Giáo Dục

Bài tập Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Bài tập Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được website biên soạn là bài tập, giúp các bạn học sinh luyện tập, thành thạo các thao tác làm bài tập cũng như lý thuyết. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan đến Hóa 10 bài 10:

  • Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Giải Hóa 10 Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập 1. Điện tích hạt nhân của các nguyên tử là: X (Z = 6). A (Z = 7), M (Z = 20), Q (Z = 19). Nhận xét nào đúng

a) X thuộc nhóm VA

b) A, M thuộc nhóm IIA

c) M thuộc nhóm IIB

d) Q thuộc nhóm IA

Hướng dẫn giải

X (Z = 6): 1s22s22p2 => X thuộc nhóm IVA

A (Z = 7): 1s22s22p3 => A thuộc nhóm VA

M (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => M thuộc nhóm IIA

Q (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s2 => Q thuộc nhóm IA

Bài tập 2. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn

a) Hãy nêu tính chất hóa học cơ bản của nó:

Là kim loại hay phi kim

Hóa trị cao nhất đối với oxi

Viết công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng. Chúng có tính chất axit hay bazơ?

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13)

Hướng dẫn giải bài tập

a. Mg là kim loại  vì thuộc nhóm IIA (Có 2e ngoài cùng)

Hóa trị cao nhất đối với oxi là 2

MgO là oxit bazo, Mg(OH)2 là bazo

b. Tính kim loại của Na > Mg > Al

Na2O, MgO, Al2O3 đều là oxit bazo (Al2O3 là oxit lưỡng tính)

Tính bazo của NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3

Bài tập 3. Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm.

Hướng dẫn giải 

Nguyên tử của nguyên tố atatin có 7e ngoài cùng nên At là một phi kim.

Hóa trị cao nhất đối với oxi là 7, với hidro là 1

Tính oxi hóa của F > Cl > Br > I > At

Bài tập 4. Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

a. Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron hóa trị?

b. Các electron ngoài cùng ở lớp electron nào?

c. Viết ố electron ở từng lớp electron

Hướng dẫn giải 

a. Vì ở nhóm VIA nên nguyên tử này có 6e ngoài cùng

b. Vì ở chu kì 3 nên các electron ngoài cùng ở lớp 3.

c. Cấu hình electron của nguyên tử trên: 1s22s22p63s23p4

=> Lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8e, lớp 3 có 6e.

Bài tập 5. Oxit cao nhât của 1 nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hidro có 5,88%H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

Hướng dẫn giải 

Oxit cao nhất là RO3 nên hợp chất với hidro là RH2

=> 2.100/R+2 = 5,88 => R = 32 => Nguyên tử khối là 32u

Bài tập 6. Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dung với nước tạo ra 0,336 lít khí hidro (Đktc). Xác định kim loại đó.

Hướng dẫn giải

Gọi kim lại đã cho là M, ta có phản ứng

M + 2H2O → M(OH)2 + H2

a                                    a

aM = 0,6

a = 0,336/22,4 = 0,015 => M = 40 (Ca)

………………..

Trên đây website đã giới thiệu Bài tập Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button