Giáo Dục

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 11: Chính tả

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 11

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 11: Chính tả bao gồm chi tiết các bài tập về chính tả để các em học sinh ôn tập tốt phần chính tả, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 11: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT g/gh

1. Chọn g hay gh điền vào chỗ trống cho thích hợp:

cố … gắng, gặp …ỡ,… ần gũi, …é thăm, gồ …ề.

2. Tìm 5 từ có 2 tiếng có âm đầu được ghi là g hoặc gh.

M: gọn ghẽ

3. Giải các câu đố sau:

a)

Con gì mào đỏ

Lông mượt như tơ

Sáng sớm tinh mơ

Gọi người thức dậy?

(Là con gì?)

b)

Bốn chân mà chỉ ở nhà

Khi nào khách tới kéo ra mời ngồi?

(Là cái gì?)

PHÂN BIỆT s/x

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) … số, cửa …., … giun, … lồng. (sổ, xố)

b) sản …., …. cơm, năng…, ….kho. (suất, xuất)

5. Điền s hay x vào chỗ trống và giải câu đố sau:

a)

Con gì lách chách

Hay bắt tìm …âu

Cho cây ..:anh màu

Quản đâu khó nhọc?

(Là con gì?)

b)

Cái mỏ …inh …inh

Hai chân tí …íu

Lông vàng mát dịu

Chiêm chiếp …uốt ngày

(Là con gì?)

PHÂN BIỆT ươn/ương

6. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) trọng…, … vòng, … sức, … lờ, thương …, bay …. .(lượn, lượng)

b) … vãi, … mình, … lên, … miện. (vương, vươn)

7. Ghép từng tiếng ở cột trái với tiếng thích hợp ở cột phải để tạo từ:

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Hướng dẫn làm bài

1. gắng, gỡ, gần, ghé, ghề.

2. gọn ghẽ, gọn gàng, gần gũi, ghê gớm, gồ ghề.

3. a) con gà trống ; b) cái ghế.

4. a) xổ số, cửa sổ, xổ giun, sổ lồng.

b) sản xuất, suất cơm, năng suất, xuất kho.

5. a) sâu, xanh – con chim sâu ;

b) xinh xinh, xíu, suốt – con gà con.

6. a) trọng lượng, lượn vòng, lượng sức, lượn lờ, thương lượng, bay lượn.

b) vương vãi, vươn mình, vươn lên, vương miện.

7. Ghép: vườn tược, sườn núi, trường học, lương thực.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 11: Chính tả trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button