Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (tiếp)


Bài tập gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (tiếp) do website sưu tầm và biên soạn nhằm cung cấp tài liệu hỗ trợ quá trình tự học, tìm hiểu môn Sinh học lớp 12 của các em trở nên dễ dàng hơn. Chúc các em ghi được điểm số cao cũng như ghi nhớ các kiến thức trọng tâm!

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

 • 1
  Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là:

 • 2
  Mã di truyền là:

 • 3
  Đặc điểm mà phần lớn các gen cấu trúc của sinh vật nhân chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là:

 • 4
  Loại axit amin được mã hoá bởi nhiều loại bộ ba nhất so với các axit amin còn lại là:

 • 5
  Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm:

 • 6
  Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:

  1. Diễn ra ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào.

  2. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

  3. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

  4. Đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 5/ → 3/.

  5 . Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ Y

  6. Qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ.

  Phương án đúng là:

 • 7
  Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

 • 8
  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là:

 • 9
  Trên một mạch của gen có 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là :

 • 10
  Một gen có chiều dài 1938 ăngstron và có 1490 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

 • 11
  Một gen có chứa 600 cặp A – T và 3900 liên kết hiđrô. Số chu kì xoắn của gen là:

 • 12
  Trên một mạch của gen có 25% guanin và 35% xitôzin. Chiều dài của gen bằng 0,306 micrômet. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

 • 13
  Một gen nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 10500 nuclêôtit tự do, trong đó riêng loại ađênin nhận của môi trường bằng 1575 nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

 • 14
  Một gen nhân đôi 1 lần và đã sử dụng của môi trường 2400 nuclêôtit, trong đó có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô có trong mỗi gen con được tạo ra là:

 • 15
  Tổng khối lượng của các gen con tạo ra sau 2 lần nhân đôi của một gen mẹ là 1440000 đơn vị cacbon. Chiều dài của mỗi gen con tạo ra là:

 • 16
  Một gen có chiều dài bằng 0,2346 micrômet thì số liên kết hóa trị giữa các đơn phân trên mỗi mạch của gen bằng bao nhiêu?

 • 17
  Một gen nhân đôi đã sử dụng của môi trường 42300 nuclêôtit, các gen con được tạo ra chứa 45120 nuclêôtit. Số lần nhân đôi của gen nói trên là:

 • 18
  Một gen có chứa 72 vòng xoắn tiến hành tự sao 5 lần và đã sử dụng của môi trường 10044 nuclêôtit loại timin. Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:

 • 19
  Trên một mạch của gen có chứa 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại xitôzin. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng:

 • 20
  Một gen có chiều dài 3468 ăngstron và có tỉ lệ từng loại nuclêôtit bằng nhau. Gen tự nhân đôi liên tiếp 6 lần. Kết luận nào sau đây sai là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button