Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác

website.com xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh tài liệu tham khảo Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hỗ trợ quá trình ôn luyện cho bạn đọc. Tài liệu được website biên soạn và đăng tải, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức môn Toán hiệu quả, sẵn sàng cho những kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo và tải về miễn phí tại đây!

  • Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 – 11 – 12
  • Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương
  • Các phương pháp giải Toán hình học không gian

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do website.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Hàm số lượng giác

Phần trắc nghiệm: Hàm số lượng giác Toán 11

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:

A. y=sin 5x B.y=3sin 2x
C. y=4sin x D. y=left| sin x right|

Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số y=cot left( x-frac{2pi }{5} right) là:

A. xne frac{2pi }{5}+k2pi B. xne frac{-2pi }{5}+k2pi
C. xne frac{2pi }{5}+kpi D. xne frac{-2pi }{5}+kpi

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số: y=frac{sin x+2cos x+1}{sin x+cos x+2}

A. -3
B. 1
C. -2
D. 3

Câu 4: Điều kiện xác định của hàm số y=f(x)=frac{2cos x-1}{sin x}

A. xne kpi
B. xne frac{pi }{2}+k2pi
C. xne frac{pi }{2}+k2pi
D. xne k2pi

Câu 5: Hàm số y=sin frac{x}{5} có chu kì bằng bao nhiêu?

A. 7pi B. 5pi
C. 2pi D. 10pi

Câu 6: Hàm số y=cos x đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. left( 0,frac{pi }{3} right) B. left( -frac{pi }{2},0 right)
C. left( frac{pi }{2},frac{2pi }{3} right) D. left( 0,pi right)

Câu 7: Trong các hàm sau hàm nào là hàm số chẵn?

A. y=sin x B.y=-cos x
C. y=-sin x D. y=sin 2x

Câu 8: Hàm số y=sin 2x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. left( 0,frac{pi }{2} right) C. left( frac{pi }{2},pi right)
B. left( 0,pi right) D. left( frac{7pi }{6},frac{3pi }{2} right)

Câu 9: Đồ thị hàm số y=cos x-frac{pi }{4} đi qua điểm nào sau đây?

A. left( 0,frac{pi }{4} right) C. left( frac{pi }{4},frac{pi }{2} right)
B. left( -frac{pi }{4},0 right) D. left( frac{pi }{2},-frac{pi }{4} right)

Câu 10: Hàm số y=frac{1-sin x}{1+sin x} xác định khi và chỉ khi:

A. xne frac{pi }{2}+k2pi C. xne frac{pi }{2}+kpi
B. xne frac{-pi }{2}+k2pi D. xne frac{-pi }{2}+kpi

Câu 11: Hàm số nào sau đây nhận giá trị âm nếu 0< x<frac{pi }{2}

A. y=cot left( x+pi right) B. y=tan left( x+pi right)
C. y=cos left( x+pi right) D. y=sin left( x+pi right)

Câu 12: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=sqrt{4sin x+5} lần lượt là:

A. 3 và 1
B. 3 và 2
C. 9 và 1
D. 3 và 0

Câu 13: Tập xác định của hàm số: y=frac{1}{sin x}+3tan x

A. xne pi +kpi C. xne frac{kpi }{4}
B. xne frac{kpi }{3} D. xne frac{kpi }{2}

Câu 14: Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=8-4cos left( frac{pi }{4}-3x right) là:

A. M=8,m=4 B. M=14,m=4
C. M=12,m=4 D. M=6,m=4

Câu 15: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. sin xne 0Leftrightarrow xne frac{kpi }{2}
B. sin x=0Leftrightarrow x=kpi
C. tan x=0Leftrightarrow x=frac{pi }{2}+kpi
D. cos x=-1Leftrightarrow x=pi +kpi

Câu 16: Điều kiện xác định của hàm số: y=cos sqrt{x-1} là:

A. xge 1 B. xne 1
C. x>1D. x-1ne 0

Câu 17: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số lẻ?

A. y=-cos x B. y=cos 2x
C. y=sin x D. y=cos x

Câu 18: Tập giá trị của hàm số y={{sin }^{2}}x+sin x+1 là:

A. left[ 1,2 right] B. left[ -1,2 right]
C. left[ frac{3}{4},1 right] D. left[ frac{3}{4},3 right]

Câu 19: Điều kiện xác định của hàm số: y=frac{{{sin }^{2}}x+3cos x+1}{sin frac{x}{2}}

A. xne frac{kpi }{4} B. xne kpi
C. xne frac{kpi }{2} D. xne k2pi

Câu 20: Đồ thị hàm số y=cos x+1 đi qua điểm nào sau đây?

A. (0, 2)
B. (1, 0)
C. left( pi ,1 right)
D. left( 2,pi right)

Đáp án trắc nghiệm

1. D 2. C 3. B 4. A 5. D
6. B 7. B 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B
16. A 17. C 18. D 19. D 20. A

Trên đây website đã chia sẻ đến các bạn học sinh Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác nhằm cung cấp cơ sở kiến thức ôn tập cho các bạn học sinh, giúp các bạn tiếp xúc với nhiều dạng bài về hàm số lượng giác. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Ngoài ra, website mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button