Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 4: School education system (Phần phát âm)

Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: School Education System

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh Unit 4 chương trình cũ lớp 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất trên website.com. Bài tập Tiếng Anh lớp 12 được biên tập bám sát nội dung chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức đã học về Từ vựng Tiếng Anh trong bài hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 12 khác:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 lần 1 năm học 2018 – 2019

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 4

 • Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button