Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks – Phần phát âm


Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo Unit – Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks – Phần phát âm sẽ tiếp tục kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn theo từng Unit. Trong bài này, các em hãy thử sức mình xem phát âm của mình có chuẩn không nhé. Nếu bài đạt kết quả không như mình mong đợi thì hãy lên kế hoạch ôn tập để cải thiện nhé!

 • I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button