Giáo Dục

Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể


Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể

Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần Nhiễm sắc thể. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bài tập tự luận Phân bào

Bài tập tự luận Thường biến

Lý thuyết Cấu tạo nhiễm sắc thể

Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể

Bài tập Cấu tạo nhiễm sắc thể Sinh học 9

Câu 1: NST là gì? Giải thích cấu tạo và chức năng của NST.

Trả lời

– Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc nằm trong nhân tế bào, dễ bắt màu khi nhuộn bằng thuốc nhuộm kiềm tính.

– Hình thái của NST quan sát rõ ràng nhất tại kì giữa phân bào. Lúc này, mỗi NST ở trạng thái kép chứa 2 crômatit. Mỗi crômatit gồm 1 ADN kết hợp với prôtêin loại histôn. Hai crômatit liên kết với nhau tại tâm động.

– Chức năng của NST là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 2: Tính đặc trưng cho loài của bộ NST được thể hiện ở những đặc điểm nào?

Trả lời

Bộ NST loài đặc trưng bởi các yếu tố số lượng và hình dạng của các NST.

Câu 3: Nhiễm sắc thể nhìn thấy rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào? Hãy mô tả cấu trúc của NST tại kì đó.

Trả lời

Nhiễm sắc thể nhìn thấy rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào.

Cấu trúc của NST tại kì giữa:

– NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động.

– Tâm động là nơi đính vào sợi tơ vô sắc.

– Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.

Câu 4: Cặp NST tương đồng là gì? Cặp NST tương đồng thường tồn tại ở những tế bào nào?

Trả lời

– Cặp NST tương đồng là cặp NST có hình thái, kích thước giống nhau. Cặp NST tương đồng có nguồn gốc khác nhau, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

– Trong cơ thể, cặp NST tương đồng tồn tại ở các tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm sinh dục.

Ngoài Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể, website.com mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK Sinh học 9 và Giải bài tập SBT Sinh học 9 để hoàn thành tốt chương trình học của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button