Giáo Dục

Bài tập tự luận Thường biến


Bài tập tự luận Thường biến

Bài tập tự luận Thường biến có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lý thuyết Thường biến

Bài tập tự luận môn Sinh học lớp 9: Quy luật phân li

Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến

Bài tập Thường biến Sinh học 9

Câu 1: Phân loại biến dị theo quan niệm hiện đại.

Trả lời

Theo quan niêm hiện đại, biến dị được phân loại như sau:

Bài tập tự luận Thường biến

Biến dị là những sai khác giữa các cá thể trong loài với bố mẹ, tổ tiên. Biến dị được phân thành 2 loại là biến dị di truyền được và biến dị không di truyền được.

Câu 2: Thường biến là gì? Hãy lấy ví dụ về thường biến

Trả lời

– Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Ví dụ:

– Cáo tuyết tại Bắc cực có bộ lông màu trắng vào mùa đông, nhưng khi tuyết tan thì bộ lông lại chuyển sang màu nâu.

– Chim hồng hạc sống ở vùng có nhiều tôm có bộ lông rất đỏ.

– Lá của cây hoa súng trồng ngập dưới nước thì nhỏ và nhọn, nổi trên mặt nước thì to và tròn.

– Cây dây tây trồng ở chỗ nhiều nắng cho quả đỏ, trồng chỗ ít nắng cho quả màu nhạt hoặc vàng.

Câu 3: Phân biệt thường biến và đột biến.

Trả lời

Thường biến

Đột biến

Biến đổi kiểu hình

Biến đổi kiểu gen

Xuất hiên đồng loạt, theo hướng xác định

Xuất hiện riêng lẻ, đột ngột, vô hướng

Không có khả năng di truyền cho đời sau

Di truyền cho đời sau

Có lợi, giúp sinh vật thích nghi với môi trường

Có thể có lợi, có hại hoặc trung tính

Có ý nghĩa gián tiếp đối với tiến hoá và chọn giống

Là nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên, có ý nghĩa quan trọng cho tiến hoá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button