Giáo Dục

Bài tập Vật lý 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập Vật lý 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Bài tập vận dụng định luật Ôm  này với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập môn Vật lý 9. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Nhắc lại kiến thức Định luật Ôm

– Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. I=frac{U}{R}

– Đoạn mạch song song gồm n điện trở {{R}_{1}},{{R}_{2}},{{R}_{3}},....,{{R}_{n}} mắc song song, ta có các tính chất sau:

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở {{I}_{AB}}={{I}_{1}}+{{I}_{2}}+....+{{I}_{n}}

+ Hiệu điện thế giữa hai đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần {{U}_{AB}}={{U}_{1}}={{U}_{2}}=....={{U}_{n}}

– Điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các điện trở thành phần: frac{1}{{{R}_{td}}}=frac{1}{{{R}_{1}}}+frac{1}{{{R}_{2}}}+...+frac{1}{{{R}_{n}}}

– Đoạn mạch nối tiếp gồm n điện trở {{R}_{1}},{{R}_{2}},{{R}_{3}},....,{{R}_{n}} mắc nối tiếp, ta có các tính chất sau:

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở {{I}_{AB}}={{I}_{1}}={{I}_{2}}=....={{I}_{n}}

+ Hiệu điện thế giữa hai đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần {{U}_{AB}}={{U}_{1}}+{{U}_{2}}+....+{{U}_{n}}

+ Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=frac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần: {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+...+{{R}_{n}}

II. Bài tập vận dụng Định luật Ôm

Bài tập 1: Cho đoạn mạch gồm 3 điện trở được mắc như sau: {{R}_{1}}ntleft( {{R}_{2}}//{{R}_{3}} right);{{R}_{1}}=20Omega ,{{R}_{2}}={{R}_{3}}=30Omega được đặt vào hai đầu hiệu điện thế U=25V

a. Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch

b. Tính hiệu điện thế hai đầu {{R}_{1}}

c. Tính cường độ dòng điện chạy qua {{R}_{3}}

Hướng dẫn giải

Bài toán được mô tả bằng hình vẽ sau:

Bài tập Vật lý 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

{{R}_{23}}=frac{{{R}_{2}}.{{R}_{3}}}{{{R}_{2}}+{{R}_{3}}}=frac{30.30}{30+30}=15Omega

begin{align}

& {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2,3}}=20+15=35Omega 

& Rightarrow I=frac{U}{{{R}_{td}}}=frac{25}{35}=frac{5}{7}A 

end{align}

Do {{R}_{1}}ntleft( {{R}_{2}}//{{R}_{3}} right) nên I={{I}_{1}}={{I}_{2,3}}={{I}_{2}}+{{I}_{3}}=frac{5}{7}A

Rightarrow {{U}_{1}}={{I}_{1}}.{{R}_{1}}=frac{5}{7}.20=frac{100}{7}V

Ta lại có:

begin{align}

& U={{U}_{1}}+{{U}_{2,3}} 

& Rightarrow {{U}_{2,3}}=U-{{U}_{1}}=25-frac{100}{7}=frac{75}{7}V 

& Rightarrow {{U}_{2}}={{U}_{3}}=frac{75}{7}VRightarrow {{I}_{3}}=frac{{{U}_{3}}}{{{R}_{3}}}=frac{75/7}{30}=frac{5}{14}A 

end{align}

Bài tập 2: Khi mắc nối tiếp hai điện trở {{R}_{1}},{{R}_{2}} vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I=0,2A

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này

b. Nếu mắc song song hai điện trở nói trên vào một hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua điện trở {{R}_{1}} có cường độ {{I}_{1}} gấp 1,5 lần cường độ {{I}_{2}} của dòng điện chạy qua điện trở {{R}_{2}}. Hãy tính điện trở {{R}_{1}},{{R}_{2}}

Hướng dẫn giải

a. {{R}_{td}}=frac{U}{I}=frac{12}{0,2}=60Omega

b. Nếu hai điện trở mắc song song với nhau {{R}_{td}}=frac{{{R}_{1}}.{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}=frac{U}{I}=60Omega (1)

frac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}=frac{{{I}_{2}}}{{{I}_{1}}}=frac{2}{3}Rightarrow {{R}_{1}}=frac{2}{3}{{R}_{2}} (2)

Từ (1) và (2) ta có: {{R}_{2}}=150Omega ,{{R}_{1}}=100Omega

Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ

Bài tập Vật lý 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Trong đó: {{R}_{1}}=12Omega ,{{R}_{2}}=24Omega ,{{R}_{3}}=15Omega, dòng điện đi qua {{R}_{1}} có cường độ là {{I}_{1}}=0,5A

a. Tính các cường độ dòng điện {{I}_{2}},{{I}_{3}} tương ứng đi qua các điện trở {{R}_{2}},{{R}_{3}}

b. Tính các hiệu điện thế {{U}_{1}},{{U}_{2}},{{U}_{23}}

Hướng dẫn giải

Ta có:

begin{align}

& {{R}_{23}}=frac{{{R}_{2}}.{{R}_{3}}}{{{R}_{2}}+{{R}_{3}}}=frac{24.15}{24+15}=frac{120}{13}Omega 

& Rightarrow {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{23}}=12+frac{120}{13}=frac{276}{13}Omega 

end{align}

I={{I}_{1}}={{I}_{23}}=0.5A

begin{align}

& Rightarrow U=I.{{R}_{td}}=0,5.frac{276}{13}=frac{138}{13}V 

& {{U}_{1}}={{I}_{1}}.{{R}_{1}}=0,5.12=6VRightarrow {{U}_{23}}={{U}_{2}}={{U}_{3}}=U-{{U}_{1}}=frac{138}{13}-6=frac{60}{13}V 

& Rightarrow {{I}_{2}}=frac{{{U}_{2}}}{{{R}_{2}}}=frac{60/13}{24}=frac{5}{26}A 

& Rightarrow {{I}_{3}}=frac{{{U}_{3}}}{{{R}_{3}}}=frac{60/13}{15}=frac{4}{13}A 

end{align}

Bài tâp 4: Cho mạch điện có: {{R}_{1}}ntleft[ left( {{R}_{2}}nt{{R}_{3}} right)//{{R}_{4}} right] biết {{R}_{1}}=15Omega ,{{R}_{2}}=3Omega ,{{R}_{3}}=7Omega ,{{R}_{4}}=10Omega, hiệu điện thế hau đầu đonạ mạch bằng 35V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở

Hướng dẫn giải

{{R}_{234}}=frac{left( {{R}_{2}}+{{R}_{3}} right).{{R}_{4}}}{left( {{R}_{2}}+{{R}_{3}} right)+{{R}_{4}}}=frac{10.10}{10+10}=5Omega

{{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{234}}=15+5=20Omega

begin{align}

& I={{I}_{1}}={{I}_{234}}={{I}_{23}}+{{I}_{4}}={{I}_{2}}+{{I}_{4}}={{I}_{3}}+{{I}_{4}}=frac{U}{{{R}_{td}}}=frac{35}{20}=1,75A 

& Rightarrow {{U}_{234}}={{U}_{23}}={{U}_{4}}={{I}_{234}}.{{R}_{234}}=1,75.5=8,75V 

& Rightarrow {{I}_{23}}=frac{{{U}_{23}}}{{{R}_{23}}}=frac{8,75}{{{R}_{2}}+{{R}_{3}}}=0,875A={{I}_{2}}={{I}_{3}} 

& Rightarrow {{I}_{4}}=frac{{{U}_{4}}}{{{R}_{4}}}=frac{8,75}{10}=0,875A 

end{align}

——————————————————-

Ngoài Bài tập Vật lý 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải Vở BT Vật Lý 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Trắc nghiệm Vật lý 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button