Biểu Mẫu

Bản đăng ký đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất

Bản đăng ký đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất là mẫu dành cho giáo viên đăng ký lên nhà trường các nội dung và chỉ tiêu theo phương pháp dạy học theo hướng phát triển NL, PC.

1. Ý nghĩa đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất

Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin…), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức(tự chiếm lĩnh kiến thức) với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như: học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp… Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng KT vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học.

2. Bản đăng ký đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển NL, PC

Bản đăng ký đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất năm học………….

Họ và tên giáo viên……………………….. Giảng dạy……………..

Chức vụ………………………………

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, bản thân tôi đã đăng ký thực hiện đăng ký đổi mới phương pháp và dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh với nội dung cụ thể như sau:

1. Đổi mới nội dung phương pháp dạy học

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Biện pháp thực hiện

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

3. Chỉ tiêu đăng ký (Ghi chỉ tiêu phấn đấu ở học kì 1, học kì 2)

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Người đăng ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button