Giáo Dục

Biểu đồ

Chuyên đề Toán học lớp 7: Biểu đồ được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Biểu đồ đoạn thẳng

Biểu đồ đoạn thẳng

+ Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n (độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau).

+ Xác định các điểm có tọa độ là cặp số gồm giá trị và tần số của nó (giá trị viết trước, tần số viết sau).

+ Nối mỗi điểm đó với điểm trên trục hoành có cùng hoành độ.

Chú ý: Ngoài biểu đồ đoạn thẳng thì còn có thêm biểu đồ hình chữ nhật và biểu đồ hình quạt.

+ Biểu đồ hình chữ nhật: Các đoạn thẳng trong biểu đồ đoạn thẳng được thay bằng hình chữ nhật.

+ Biểu đồ hình quạt: Đó là một hình tròn được chia thành các hình quạt mà góc ở tâm ở các hình quạt tỉ lệ với tần số.

+ Tần số f của một giá trị được tính theo công thức f = n/N trong đó N là số các giá trị, n là tần số của một giá trị, f là tần số của giá trị đó. Người ta thường biểu diễn tần số dưới dạng phần trăm.

2. Ví dụ

Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 10 học sinh được ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29

Bảng “tần số”:

Số cân(x) 28 29 30 35 37
Tần số (n) 1 2 2 3 2

Biểu đồ đoạn thẳng

chuyên đề toán 7

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

Số điểm sau một lần bắn (x) 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 3 8 10 7 N = 30

(Áp dụng câu 1 và câu 2)

Bài 1: Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số điểm đạt được sau 30 lần bắn của một xạ thủ bắn súng.

B. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

C. Số điểm đạt được sau 5 lần bắn của một xạ thủ.

D. Tổng số điểm đạt được của một xạ thủ.

Dấu hiệu ở đây là: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Biểu đồ đoạn thẳng

Trắc nghiệm: Biểu đồ

Trắc nghiệm: Biểu đồ

Chọn đáp án C.

Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong dưới bảng dưới đây (tính theo phút):

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 2 3 5 6 19 9 14 N = 60

Áp dụng cho câu 3

Bài 3: Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

A. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành 60 sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

B. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 50 giá trị.

C. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của 60 công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

D. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân.

Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

20 17 14 18 15
18 17 20 16 14
20 18 16 19 17

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Đáp án

Ta có bảng “tần số” như sau:

Số lượng nữ 14 15 16 17 18 19 20
Tần số (n) 2 1 2 3 3 1 3 N = 15

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

Trắc nghiệm: Biểu đồ

Bài 2: Biểu đồ sau biểu diễn số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh lớp 7B. Từ biểu đồ hãy:

Trắc nghiệm: Biểu đồ

a) Nhận xét

b) Lập bảng “tần số”

Đáp án

a) Ta có:

+ Có 7 học sinh mắc 5 lỗi

+ Có 6 học sinh mắc 2 lỗi

+ Có 5 học sinh mắc 8 lỗi.

Đa số học sinh mắc từ 1 đến 3 lỗi và từ 5 đến 9 lỗi (36 học sinh)

b) Bảng tần số

Số lỗi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 3 6 5 2 7 3 4 5 3 2 N = 40

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Biểu đồ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button