Pháp Luật

Bộ GDĐT sẽ bỏ các yêu cầu chứng chỉ chức danh theo hạng cho các giảng viên

Giảng viên có thể sẽ chỉ còn duy nhất 1 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Mới đây Bộ giáo dục và đào tạo đã có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, Dự thảo thông tư mới không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây.

  • Công văn số 5766/BGDĐT-GDTT hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học

Ngày 9/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học công lập, các trường cao đẳng sư phạm công lập, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung công văn nêu rõ: “Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập” (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung trên website của Bộ để các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn)…”

Để xem toàn bộ dự thảo Thông tư mời các bạn đọc xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button