Thủ Thuật

Các cú pháp tìm kiếm trên File Explorer hữu ích cần biết

Dưới đây là một số cú pháp và lệnh tìm kiếm trong File Explorer hữu ích cần biết để cải thiện kết quả tìm kiếm và lọc ra những kết quả không cần thiết.

1. Cú pháp * để lọc kết quả

Khi không biết chính xác tên file, bạn có thể sử dụng cú pháp * để tìm và lọc file trong File Explorer. Cú pháp * buộc File Explorer bỏ qua mọi thứ và hiển thị kết quả chỉ chứa cụm từ tìm kiếm. Để sử dụng cú pháp này, bạn thêm “*” vào một trong hai bên hoặc cả hai bên của cụm từ tìm kiếm. Cú pháp tìm kiếm sẽ giống như sau:

*<Cụm từ tìm kiếm>

Hoặc là

<Cụm từ tìm kiếm>*

Hoặc là:

*<Cụm từ tìm kiếm>*

Ví dụ, để tìm các file có từ “copy” trong tên, bạn cần nhập *copy*. Điều này sẽ hiển thị tất cả các file có “copy” trong tên ở đầu, giữa hoặc cuối.

Cú pháp * để lọc kết quả

Nếu cần, bạn có thể xâu chuỗi nhiều ký tự đại diện và cụm từ tìm kiếm như sau:

<Cụm từ tìm kiếm>*<Cụm từ tìm kiếm>*

2. Cú pháp để tìm các loại file cụ thể

Bạn có thể sử dụng cú pháp * để tìm các loại file cụ thể trong File Explorer. Cú pháp như sau:

*.<Phần mở rộng file>

Ví dụ, để tìm và sắp xếp các file JPEG trong một thư mục, bạn cần nhập “*.jpeg” vào thanh tìm kiếm File Explorer. Khi cần, bạn có thể bao gồm các cụm từ tìm kiếm để có kết quả tốt hơn. Ví dụ, để tìm một file JPEG có tên là “day”, bạn cần nhập:

“*day*.jpeg"

Cú pháp để tìm các loại file cụ thể

Cú pháp để tìm các loại file cụ thể

3. Lệnh tìm video và nhạc

Để tìm kiếm tất cả các file video và nhạc, bất kể loại file hoặc phần mở rộng của chúng là gì, bạn có thể sử dụng cú pháp “kind” trong tìm kiếm File Explorer.

Để tìm tất cả các file video, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:videos

Lệnh tìm video và nhạc

Lệnh tìm video và nhạc

Đối với các file nhạc, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:music

Một điều cần lưu ý khi sử dụng cú pháp trên là File Explorer sẽ chỉ hiển thị các file mà nó nhận dạng là file video hoặc file nhạc. Nếu File Explorer không biết file là file nhạc hay file video, file đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

4. Cú pháp tìm hình ảnh

Để tìm kiếm hình ảnh bất kể loại file hoặc phần mở rộng của chúng, bạn có thể sử dụng cùng một cú pháp “kind” trong tìm kiếm File Explorer.

Để tìm tất cả hình ảnh, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

kind:pics

Cú pháp tìm hình ảnh

Cú pháp tìm hình ảnh

  • 5 tiện ích mở rộng Windows File Explorer tốt nhất để quản lý tập tin trên hệ thống

5. Cú pháp lọc file theo dung lượng

Để tìm các file có dung lượng cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh “size” trong File Explorer. Điều tốt nhất về lệnh size là nó đi kèm với các flag được xác định trước. Chúng có dung lượng nhỏ (16KB đến 1MB), trung bình (1MB đến 128MB), lớn (128MB đến 1GB), rất lớn (1GB đến 4GB) và khổng lồ (lớn hơn 4GB). Nếu vẫn chưa đủ, bạn có thể đặt dung lượng file để tìm kiếm theo cách thủ công.

Cú pháp tìm kiếm của File Explorer để lọc file theo dung lượng:

size: small | medium | large | huge | gigantic

Theo cú pháp trên, để tìm các file lớn, bạn cần nhập size: gigantic vào thanh tìm kiếm của File Explorer. Ngay sau khi bạn làm điều đó, File Explorer sẽ hiển thị tất cả các file có dung lượng trên 4GB.

Để đặt dung lượng theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng các ký hiệu lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) cùng với kích thước file thực tế mà bạn đang nhắm mục tiêu. Ví dụ, để tìm các file lớn hơn 5GB, bạn sẽ nhập size: >5GB. Để tìm các file nhỏ hơn 50MB, bạn nhập size: <50MB.

6. Tìm các file được tạo vào, sau hoặc trước một ngày

Bạn có thể sử dụng lệnh “date” để tìm các file được tạo vào, sau hoặc trước một ngày nhất định. Đây là cú pháp bạn nên làm theo.

  • Tìm file được tạo hôm nay – date:today
  • Tìm file được tạo hôm qua – date:yesterday
  • Tìm file được tạo trong tuần này – date: this week
  • Tìm file được tạo tuần trước – date:last week
  • Tìm file được tạo tháng trước – date:past month

Ngoài các flag ngày được xác định trước, bạn cũng có thể chỉ định một ngày cụ thể. Trong khi sử dụng một ngày cụ thể, hãy sử dụng cú pháp dưới đây.

date:DD/MM/YYYY

Ví dụ, để tìm các file được tạo vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn phải nhập date:18/03/2020 vào thanh tìm kiếm File Explorer.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các file được tạo sau hoặc trước một ngày nhất định. Để làm điều đó, bạn phải thêm ký hiệu lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) vào đầu ngày. Ở đây, các biểu tượng >< ngụ ý tương ứng sau và trước một ngày nhất định.

Ví dụ, để tìm các file được tạo sau ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ nhập:

date:>18/03/2020

7. Cú pháp tìm kiếm để chỉ lọc các thư mục

Trong khi tìm kiếm, bạn có thể sử dụng lệnh “kind” cùng với tham số “folder” để buộc File Explorer chỉ hiển thị các thư mục. Đây là cú pháp để tìm kiếm thư mục trong File Explorer.

kind:folders

8. Sử dụng toán tử boolean để trộn và kết hợp các lệnh

Cú pháp tìm kiếm của File Explorer có nhiều toán tử boolean để thu hẹp hơn nữa kết quả tìm kiếm. Chúng là NOT, OR, () và “”.

Ví dụ sử dụng:

  • Để tìm các mục có chứa social, nhưng không chứa security – social NOT security
  • Để tìm các file chứa social hoặc security trong tên – social OR security
  • Để tìm các mục có chứa social và security theo bất kỳ trật tự nào – (social security)
  • Để tìm các mục có chứa cụm từ chính xác social security – "social security"

Lưu ý quan trọng:

Trong khi sử dụng các toán tử NOTOR, điều quan trọng là phải viết hoa chúng. Nếu bạn không viết hoa, File Explorer sẽ không nhận ra chúng là toán tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button