Giáo Dục

Các nguyên tố hoá học


Lý thuyết: Các nguyên tố hoá học được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo nhằm hỗ trợ quá trình học tập môn Sinh học 10 đạt kết quả cao.

Lý thuyết: Các nguyên tố hoá học

Lý thuyết Các nguyên tố hoá học thuộc Chuyên đề: Thành phần tế bào Sinh học 10 với phần lý thuyết trọng tâm được đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học.

Trong khoảng vài chục nguyên tố hoá học cấu tạo nên cơ thể sống thì C, H, O, N chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể. Trong đó, cacbon là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.

– Dựa vào tỉ lệ về khối lượng, người ta phân chia các nguyên tố có trong cơ thể sống thành hai loại: đại lượng và vi lượng.

Các nguyên tố đại lượng là những nguyên tố mà trong cơ thể sống, chúng chiếm tỉ lệ về khối lượng từ 0,01% trở lên (C, H, O, N, S, P,…). Các nguyên tố vi lượng là những nguyên tố chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống (Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Cr,…).

  • Lý thuyết: Nước và vai trò của nước trong tế bào

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Vật lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button