Phần Mềm

Cách xóa, ẩn mật khẩu phức tạp trên Windows Server 2016

Nếu cảm thấy bất tiện khi sử dụng mật khẩu phức tạp, bạn có thể vô hiệu hóa, để ẩn hoặc xóa nó đi. Tham khảo thêm cách xóa, ẩn mật khẩu phức tạp trên Windows Server 2016 trong bài viết dưới đây.

Thiết lập bảo mật Passwords must meet complexity requirements (các yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu) để xác định mức độ phức tạp của mật khẩu được yêu cầu như thế nào. Các yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu được yêu cầu khi mật khẩu thay đổi hoặc khi tạo mật khẩu. Tuy nhiên, mật khẩu phức tạp sẽ giúp cho thiết bị của bạn trở nên an toàn hơn nhưng bạn cũng lưu ý nên lưu trữ mật khẩu tốt hơn, tránh để bị quên mật khẩu máy tính sẽ mất thời gian phá mật khẩu, mẹo tránh quên mật khẩu máy tính là bạn nên thường xuyên đổi mật khẩu máy tính của mình

Nếu policy này được kích hoạt, mật khẩu được tạo hoặc thay đổi phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu dưới đây:

Mật khẩu không được chứa toàn bộ tên tài khoản hoặc toàn bộ tên hiển thị (tên đầy đủ). Không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cách xóa, ẩn mật khẩu phức tạp trên Windows Server 2016

Bước 1: Mở Server Manager từ Start Menu.

Bước 2: Click chọn Tools, sau đó chọn Group Policy Management.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 2

Bước 3: Kích chuột phải và Default Domain Policy nằm ở dưới tên Domain của bạn và chọn Edit.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 3

Bước 4: Mở rộng policy Computer Configuration =>Policies =>Windows Settings =>Security Settings =>Account Policies =>Password Policy như hình dưới đây.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 4

Bước 5: Từ khung bên phải, tìm và kích đúp chuột vào policy có tên Password Must Meet Complexity Requirements.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 5

Bước 6: Đánh tích chọn Disabled, sau đó click chọn OK.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 6

Bước 7: Đóng cửa sổ Group Policy Management và chạy Command Prompt dưới quyền Admin.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 7

Bước 8: Chạy lệnh dưới đây trên máy chủ của bạn và tất cả client trên máy tính sẽ áp dụng thay đổi:

gpupdate /force

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 8

Bước 9: Nếu thực hiện các bước trên chính xác, kết quả lệnh CMD mà bạn thực hiện sẽ như hình dưới đây:

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 9

Sử dụng PowerShell để vô hiệu hóa mật khẩu phức tạp

Bước 1: Chạy PowerShell dưới quyền Admin từ Start Menu.

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 10

Bước 2: Sao chép và dán các lệnh dưới đây vào cửa sổ PowerShell để vô hiệu hóa các mật khẩu phức tạp:

secedit /export /cfg c:secpol.cfg

(gc C:secpol.cfg).replace(“PasswordComplexity = 1”, “PasswordComplexity = 0”) | Out-File C:secpol.cfg

secedit /configure /db c:windowssecuritylocal.sdb /cfg c:secpol.cfg /areas SECURITYPOLICY

rm -force c:secpol.cfg -confirm:$false

cach xoa an mat khau phuc tap tren windows server 2016 11

Bước 3: Lúc này Policy Password Complexity đã bị vô hiệu hóa, việc xoá, ẩn mật khẩu phức tạp trên Windows Server 2016 đã thành công.


Trên đây share-data.top đã hướng dẫn bạn cách xóa, ẩn ẩn mật khẩu phức tạp trên Windows Server 2016 thông qua Group Policy Management và PowerShell. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công. Đối với những hệ điều hành Windows khác, bạn có thể lựa chọn cách xoá mật khẩu máy tính khi đã lỡ quên mất khẩu máy tính của mình hay đã có ai đó “trêu chọc” đổi mật khẩu máy tính của bạn, xóa mật khẩu máy tính tức là hệ thống của bạn sẽ không phải nhập mật khẩu khi đăng nhập nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button