Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13

Trắc nghiệm Vật lý 12

website gửi đến các bạn tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13 nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 12

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 14

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Câu 1: Trên đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có điện trở thuần

A. Pha của cường độ dòng điện bằng 0.

B. Cường độ dòng điện trong mỗi giây có 200 lần đạt giá trị bằng một nửa giá trị cực đại.

C. Cường độ dòng điện tức thời không tỉ lệ với điện áp tức thời.

D. Cường độ dòng điện hiều dụng có giá trị bằng một nửa cường độ dòng điện cực đại.

Câu 2: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời là i = 40sin (100πt + π/6) (mA) qua điện trở R = 50 Hz. Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 2 s đầu là

A. 80 J

B. 0,08 J

C. 0,8 J

D. 0,16 J

Câu 3: Tác dụng cản trở dòng điện của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều đúng với trường hợp nào nêu dưới đây?

A. Đối với dòng điện có tần số càng lớn thì tác dụng cản trở càng lớn.

B. Đối với dòng điện có tần số càng lớn thì tác dụng cản trở càng nhỏ.

C. Cuộn cảm có độ tự cảm càng nhỏ thì tác dụng cản trở càng lớn.

D. Tác dụng cản trở dòng điện không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Câu 4: Để tăng dung kháng của một tụ điện môi là không khí, ta có thể

A. Tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

B. Giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C. Đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

D. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = 311cos100πt (V) vào 2 đầu của một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/π (H). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm có giá trị bằng

A. 3,1 A

B. 2,2 A

C. 0,31 A

D. 0,22 A

Câu 6: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 2,5√2 cos100πt (A). Biết tụ điện có điện dung C = 250/π (μF). Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 7: Một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π (H). Đặt vào hai đầu cuộn cảm một điện áp xoay chiều u = 100√2 cos ( 100πt + π/3) (V). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 8: Một tụ điện có điện dung C = frac{10^{-4}}{4pi} (μF) được mắc vào một điện áp xoay chiều có biểu thức là u = 200√2 cos100πt (V). Điện trở dây nối không đáng kể. Biểu thức của dòng điện tức thời qua mạch là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 9: Cho dòng điện xoay chiều i = 2 cos⁡100πt (A) qua điện trở R = 50 Ω trong thời gian 1 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

A. 600 J

B. 1000 J

C. 800 J

D. 1200 J

Câu 10: Mắc một cuộn cảm vào một điện áp xoay chiều có tần số f, cuộn cảm có cảm kháng là ZL. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn cảm đi một nửa và tần số lên 4 lần thì cảm kháng ZL sẽ

A. Tăng 8 lần

B. Giảm 8 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A D B C A D A C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button