Sức Khỏe

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND

Tải về

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————-
Số: 02/2013/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2013

CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2013

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên liên tục, là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng võ trang, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và nhân dân thành phố. Năm 2012, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đạt tỷ lệ cao so với các năm trước đã đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố trong năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, các đơn vị, lực lượng võ trang trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu đạt trên 180.000 đơn vị máu trong đó có 50% là túi máu 350ml – 450ml, chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các cơ quan, đơn vị, lực lượng võ trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố có kế hoạch cụ thể vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiến máu tình nguyện trong năm 2013; đồng thời phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố) tổ chức tốt các địa điểm tiếp nhận máu tại cơ quan, đơn vị; bộ phận y tế các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn người hiến máu đủ điều kiện tham gia hiến máu, phấn đấu đạt trên 68.000 đơn vị máu trong năm 2013.

3. Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt trên 112.000 đơn vị máu đạt chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội Chữ thập đỏ và thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 21/2009/TT-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm 2013; đặc biệt là “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng” năm 2013 theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

5. Đài Truyền hình thành phố phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện của thành phố, hàng năm nhân ngày 07 tháng 4 “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, ngày 14 tháng 6 “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” mở chuyên mục “Hiến máu cứu người” và có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong các đợt cao điểm của chương trình hiến máu tình nguyện.

6. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hiến máu nhân đạo thực hiện các quy trình chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong truyền máu cho bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện quận, huyện, y tế của các cơ quan Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng võ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia tuyên truyền vận động hiến máu.

7. Trung tâm Hiến máu nhân đạo có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ tiếp nhận máu; phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị, lực lượng võ trang, các trường học trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác hiến máu tình nguyện của thành phố có hiệu quả và đạt chỉ tiêu trong năm 2013./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hứa Ngọc Thuận

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2013

Số TT

Quận – huyện

Đơn vị

1

Quận 1

4.600

2

Quận 2

2.800

3

Quận 3

4.600

4

Quận 4

3.600

5

Quân 5

4.600

6

Quận 6

5.300

7

Quận 7

3.900

8

Quận 8

5.300

9

Quận 9

4.400

10

Quận 10

4.600

11

Quận 11

4.700

12

Quận 12

4.400

13

Quận Phú Nhuận

4.200

14

Quận Bình Thạnh

6.600

15

Quận Gò Vấp

6.800

16

Quận Thủ Đức

6.400

17

Quận Tân Bình

5.500

18

Quận Tân Phú

5.000

19

Quận Bình Tân

6.500

20

Huyện Bình Chánh

5.600

21

Huyện Củ Chi

4.400

22

Huyện Hóc Môn

4.000

23

Huyện Nhà Bè

2.100

24

Huyện Cần Giờ

2.100

25

Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP

68.000

Tổng cộng

180.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button