Giáo Dục

Communication and Culture Unit 8 lớp 10 New ways to learn


Tài liệu Soạn SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Communication and Culture dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Communication and Culture unit 8 lớp 10 New ways to learn gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh có trong trang 33 SGK tiếng Anh 10 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

+ Understand and communicate about electronic devices used among children in the USA.

+ Talk about the electronic devices used among children in the USA.

+ Talk and express their ideas and opinions about the effects of personal electronic devices.

2. Objectives:

– Topic: New ways to learn

II. Soạn giải Communication and Culture tiếng Anh Unit 8 lớp 10 New ways to learn

Communication

1. Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable? Why? Tell your partner. Đọc những bình luận sau vể thiết bị điện tử cá nhân. Cái nào có lý hơn? Tại sao? Kể với bạn em.

Đáp án

Statement B is the most reasonable one. The light and radiation from electronic device are harmful to your health. If you use the devices in bad way, your health will be worse.

2. Work in pairs. Exchange your opinions on using electronic devices in class. Refer to the comments in I if necessary. Làm theo cặp. Trao đổi ý kiến của em về việc dùng thiết bị điện tử trong lớp. Đề cập đến những bình luận trong mục 1 nếu cần.

Gợi ý

A: What do you think could be the disadvantage of electronic devices?

B: Some people think that electronics are bad for your eyes, and radiation from them could harm your body.

A: Oh, really? I can’t believe that. I think they are harmless to users.

C: They also contain fake news and bad information that can have bad impact on your mind.

D: When you use electronic devices, you are at risk of lack of private information and cyberbullying.

3. Work in groups. Do you have a different opinion? Tell your group members. Làm việc theo nhóm. Em có ý kiến khác không? Hãy kể cho nhóm nghe.

Culture

1. Read the text about how electronic devices are used among children in the United States and answer the questions that follow. Đọc bài văn về cách mà thiết bị điện tử được sử dụng trong trẻ em ở Mỹ và trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

1. They use them to look up and store information, do the assignments and projects, dc calculation and play games.

2. About 2 out 5 children.

3. They may help promote listening and speaking ability.

4. They may help improve their critical thinking, reading, writing and maths skills.

5. They can be great educational tools, but the wrong use may cause bad effects.

Hướng dẫn dịch

Trẻ em Mỹ học với thiết bị điện tử

Như trẻ em ở những nơi khác, trẻ em ở Mỹ hưởng lợi lớn từ công nghệ hiện đại. Học sinh ở trường, tất cả các cấp đều biết cách sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu và lưu trữ thông tin, làm bài tập và dự án, tính toán và chơi trò chơi.

Theo một khảo sát mới, trong 5 trẻ ở Mỹ thì có 2 trẻ đã sử dụng máy tính bảng, điện thoại; thông minh hay một điện thoại tương tự trước khi chúng nói được những câu hoàn chỉnh.

Đối với trẻ còn nhỏ, thiết bị có thể tăng cường khả năng nghe và nói. Thiết bị cũng có thế giúp nâng cao khả năng tư duy, đọc, viết và toán học của trẻ lớn hơn.

Tuy nhiên, việc dùng thiết bị điện tử của trẻ có hai mặt. Những thiết bị này có thể là công cụ học tập hay, nhưng việc sử dụng không đúng cũng có thể gây ra những hậu quả xấu.

2. Work in groups. Talk about how children in your local area / your country use mobile / electronic devices. Làm việc theo nhóm. Nói về cách mà trẻ con ở khu vực em/quốc gia em sử dụng thiết bị điện tử di động.

Children in my local area recently use electronic devices a lot. Parents uses electronic devices as a way to look after their children without the awareness of the risk. The result is when they grow up, using electronic devices becomes a bad habit that destroys themselves.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn Communication and Culture. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button