Sức Khỏe

Công văn 1989/2013/BTC-TCT

Tải về

Công văn 1989/2013/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với túi đặt ngực và chất làm đầy da do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——–
Số: 1989/BTC-TCT
V/v: Thuế GTGT đối với túi đặt ngực
và chất làm đầy da

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Trường Phát nêu vướng mắc về thuế GTGT đối với mặt hàng túi đặt ngực và chất làm đầy da. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định về mức thuế suất 5% như sau:

“1) Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”

Tại điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 11 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn mức thuế suất 5% như sau:

“Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác;…”.

Tại công văn số 7847/BYT-KHTC ngày 19/11/2012, Bộ y tế có ý kiến: “Mặt hàng chất làm đầy da cũng như các mặt hàng túi đặt ngực, kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo là vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể; theo phân loại của các nước trong khu vực và thế giới được coi là trang thiết bị y tế”.

Căn cứ các quy định trên và ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 7847/BYT-KHTC ngày 19/11/2012 nêu trên, mặt hàng túi đặt ngực và chất làm đầy da là trang thiết bị y tế, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 5%. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế khác với mức thuế suất 5% thì thực hiện kê khai, điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH TBYT Trường Phát (số 1B, Bà Triệu, P.12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)
– Vụ PC, CST, TCHQ;
– Vụ PC-TCT;
– Vụi CS-TCT (2);
– Lưu: VT, TCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button