Giáo Dục

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống


Lý thuyết Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống do website biên soạn, nhằm hỗ trợ học sinh tham khảo trong quá trình học tập môn Sinh học 10 đạt kết quả cao.

Lý thuyết: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Lý thuyết Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống thuộc Chuyên đề: Giới thiệu chung về thế giới sống Sinh học 10 với phần lý thuyết trọng tâm được đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học.

– Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

– Là những hệ thống mở và tự điều chỉnh: có sự trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường bên ngoài, có khả năng tự kiểm soát và cân bằng hoá hệ thống trước những thay đổi của điều kiện ngoại cảnh.

– Liên tục tiến hoá: sinh giới liên tục sinh sôi, nảy nở và không ngừng tiến hoá tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại gói gọn trong sự hài hoà và thống nhất.

  • Lý thuyết Các cấp tổ chức của thế giới sống
  • Lý thuyết Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Vật lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button