Tài Liệu

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hải Dương năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hải Dương – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Hải Dương 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Hải Dương 2021
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Hải Dương 2021

1. Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021

Mã đề 606


Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã đề 606
Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã đề 606
Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã đề 606
Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã đề 606

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Hải Dương

Đáp án mã đề 606 THAM KHẢO do thầy cô Hoa Tiêu giải

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hải Dương năm 2021

Đáp án mã đề 101

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hải Dương năm 2021

Đáp án mã đề 505

1.A 2.C 3.D 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.A
11.D 12.C 13.C 14.C 15.D 16. 17. 18. 19. 20.
21.B 22.B 23.A 24.D 25.B 26.C 27.A 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.D 34.A 35.C 36.A 37.A 38.C 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.B 46.C 47.B 48.D 49.A 50.A

3. Đề thi vào lớp 10 Hải Dương 2021 môn Tiếng Anh các mã đề khác

Mã đề 101

Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã 101Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã 101Đề thi vào 10 môn Anh Hải Dương 2021 mã 101

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button