Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thanh Am năm học 2018 – 2019

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Sinh học 9 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

  • Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 – 2019
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 – 2019
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Vật lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học: 2018 – 2019

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 9

A. Nội dung ôn tập:

I. Trắc nghiệm:

Ô n tập các chương: Các thí nghiệm của Men đen, Nhiễm sắc thể, ADN và gen, Biến dị, Di truyền học ở người.

II. Tự luận:

Câu 1: Trình bày diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân và giảm phân I.

Câu 2: Phân biệt thường biến và đột biến.

Câu 3: Phân biệt đột biến gen với đột biến NST.

Câu 4: Cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (Nu) loại A bằng 10000 Nu chiếm 20% tổng số nucleotit.

a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X.

b. Tính chiều dài của phân tử ADN này.

Câu 5: Một phân tử ADN có 5000 nuclêôtit, trong đó loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit.

a. Tính số lượng các loại nuclêôtit trong phân tử ADN

b. Tính khối lượng của phân tử ADN

B. Gợi ý trả lời

Câu 1: Bài 9. Nguyên phân , Bài 10: Giảm phân

Câu 2: Bài 25: Thường biến

Câu 3: Bài 21: Đột biến gen, bài 22: Đột biến NST

Câu 4: a. Dựa vào hệ quả nguyên tắc bổ sung tính số Nu

b. Tính chiều dài phân tử ADN: L= (N/2) . 3,4 A0

Câu 5: a. Dựa vào hệ quả nguyên tắc bổ sung tính số Nu

b. Tính khối lượng phân tử ADN: m = N. 300 đvC

Đáp án đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thanh Am

Câu 1

* Những diễn biến của NST trong nguyên phân:

+ Nguyên phân:

Các kì

Những diễn biến cơ bản của NST

Kì đầu

– NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn

– Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

Kì giữa

– Các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau

Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của TB

Kì cuối

Các NST đơn dãn xoắn ra, ở dạng sợi mảnh

* Những diễn biến của NST trong giảm phân I:

+ Diễn biến NST ở giảm phân I:

Các kì

Những diễn biến cơ bản của NST

Kì đầu

– Các NST xoắn, co ngắn

– Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể bắt chéo, sau đó tách rời nhau

Kì giữa

– Các NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau

– Các NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào

Kì cuối

– Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội (kép)

Câu 2:

Phân biệt đột biến với thường biến.

Thường biến

Đột biến

– Là những biến đổi ở KH phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

– Thường biến không di truyền được

– Biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh

– Thường biến có lợi, giúp cho sinh vật thích nghi với môi trường

– Là những biến đổi trong cấu trúc của gen

– Đột biến di truyền được

– Xuất hiện riêng lẻ trên từng cá thể không theo hướng xác định, không tương ứng với điều kiện ngoại cảnh

– Đột biến đa số là có hại, chỉ có một số ít là có lợi hoặc trung tính

Câu 3

Đột biến gen

Đột biến NST

Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hay một số cặp nuclêôtit

Là những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng NST trong bộ NST của tế bào.

Có những dạng: mất cặp Nu, thêm cặp Nu, thay thế cặp Nu, ….

Có các dạng: đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn,…) và đột biến số lượng NST (dị bội thể, đa bội thể).

Câu 4:

Theo NTBS ta có: A = T = 10000 Nu

A + G = 50% → G = X = 15000 Nu

b. Tổng số Nu: N = A + T + G + X = 50000 Nu

Chiều dài: L = N/2 x 3,4 = 85000 A0

Câu 5

a, Theo NTBS ta có: X = G = 5000 x 15% = 750 Nu

A + X = 50% → A = T = 1750 Nu

b, Khối lượng : m = L x 300 = 1.500.000 đvC

……………………………………………………………..

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Thanh Am, Long Biên năm học 2018 – 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button