Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 – Các phép toán tập hợp


Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 – Các phép toán tập hợp giúp học sinh củng cố kiến thức Toán 10 đã được học và làm quen cấu trúc bài kiểm tra 15 phút lớp 10 trước khi bước vào bài thi chính thức.

 • Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 10 – Tập hợp
 • Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 10 Chương 1
 • Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 10 Chương 1 Đề 2
 • Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề Toán 10

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 có đáp án do đội ngũ giáo viên website biên soạn và đăng tải gồm nhiều dạng bài tập Đại số 10 khác nhau. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

 • Câu 1:
  Cho A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử và 
  Lựa chọn phương án đúng.
 • Câu 2:
  Nếu P là tập có hữu hạn phần tử. Kí hiệu |P| là số lượng phần tử của P. Giả sử A, B là hai tập hợp có 5 và 3 phần tử tương ứng.
  Lựa chọn phương án đúng. 
 • Câu 3:
  Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 6.
  B là tập các số nguyên chia hết cho 2.
  C là tập các số nguyên chia hết cho 3.
 • Câu 4:
  Cho A là tập các số nguyên dương chia hết cho 3
  B là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 7
  C là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 6
  D là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 21
  E là tập hợp các số nguyên dương chia hết cho 18
 • Câu 5:
  Cho A và B là hai tập con của R, sao cho A ⊂ B.
 • Câu 6:
  Cho 
 • Câu 7:
  Cho 
 • Câu 8:
  Cho tập hợp: 
  Lựa chọn phương án đúng.
 • Câu 9:
  Cho A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử và AB = A
  Lựa chọn phương án đúng.
 • Câu 10:
  Cho A ∩ B = θ
  Lựa chọn phương án đúng.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button