Giáo Dục

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử – Đề 1


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Đề kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử lớp 9 dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 9 được website.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9. Đề thi này gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, giúp các bạn ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 – 2016

Tổng hợp kiến thức Lịch sử lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. ASEAN là tên gọi của:
A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
B. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á
C. Khối quân sự Đông Nam Á
D. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á

2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Nhật

3. Đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau năm 1945 là:
A. Qui mô của phong trào ngày càng rộng lớn
B. Nhiều thành phần xã hội tham gia
C. Hình thức đấu tranh đa dạng, trong đó chủ yếu là vũ trang
D. Cả ba đặc điểm trên

4. Đến năm 2002 tổ chức ASEAN gồm:
A. 10 nước tham gia
B. 9 nước tham gia
C. 8 nước tham gia
D. 6 nước tham gia

5. Năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi “năm châu Phi” vì:
A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ
B. 17 nước châu Phi giành được độc lập
C. Hệ thống thuộc địa bị tan rã ở châu Phi
D. Cuộc kháng chiến ở An -giê- ri thắng lợi

6. Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian:
A. Tháng 7 năm 1992
B. Tháng 9 năm 1994
C. Tháng 7 năm 1995
D. Tháng 9 năm 1997

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 2 (5 điểm). Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. Trước xu thế đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì?

Câu 3 (2 điểm). Hãy kể tên những tổ chức Liên Hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết (ít nhất 5 tổ chức).

Đề thi học kì 1 lớp 9 các môn năm học 2018 – 2019

  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button