Giáo Dục

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1.  Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

A. duck

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

B. plane

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

C. car

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

D. insect

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

E. elephant

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. d h e

2. i a f

3. f h g

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021

4. b i a

5. d b e

6. f c g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. C

2. E

3. B

4. A

5. D

Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

1. h

2. i

3. f

4. a

5. e

6. g

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.____an______ egg

2.____a______ tomato

3.____a______ doll

4.____an______ apple

5.____a______ girl

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề 1, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button