Giáo Dục

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Châu Cường, Nghệ An năm 2020 – 2021

Thư viện Đề thi – Trc nghim – Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
UBND HUYỆN QUỲ HỢP
TRƯỜNG TH CHÂU CƯỜNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ 1- LỚP 1
Năm học 2020-2021
Năng lực, phẩm chất
Số câu
và số
điểm
Mức 1
Mức 2
Tổng
TNK
Q
TL
TNK
Q
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
SỐ HỌC:
Biết đếm, đọc, viết,so
sánh các số từ 0 đến 10.
– Thực hiện cộng, trừ
trong phạm vi 10.
Số câu
1
2
1
2
2
2
6
u số
u
Câu
Câu
Câu
Câu
1
5
2
6,7
8, 9,
10
Số
điểm
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
2,0
6,0
NH HỌC:
Số câu
1
1
2
Nhận biết được hình
vuông, hình tròn, hình
tam giác, hình chữ nhật
Nhận biết khối hộp chữ
nhật, khối lập phương, v
trí định hướng
u số
Câu
Câu
3
4
Số
1,0
1,0
2,0
điểm
Tổng
Số câu
2
1
2
2
3
4
6
Số điểm
2,0
1,0
2,0
2,0
3,0
4,0
6,0

Thư viện Đề thi – Trc nghim – Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
UBND HUYỆN QUỲ HỢP
TRƯỜNG T H CHÂU CƯỜNG
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 , NĂM HỌC 20202021
Môn Toán: Lớp 1
Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề )
Họ và tên: …………….…………………….…………………..……………………….Lớp : 1……..
Điểm
Nhận xét bài làm
………………..…………………..…………………………….
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng ở các số dưới đây:
Bài 1: (1,0 điểm) M1.
a. Số bé nhất là:
A. 7 B. 9 C. 3
b. Số lớn nhất là:
A. 9 B. 6 C. 2
Bài 2. (1,0 điểm) M2:
a. (0,25 điểm) Kết quả của phép tính 6 + 4 =….
A. 2 B. 10 C. 4
b. (0,25 điểm) Kết quả của phép tính 9 – 7 =….
A. 2 B. 7 C. 9
c. (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 2 + 2 + 1 = ….
A. 9 B. 5 C. 3
Bài 3. (1,0 điểm) M1 Số?
Hình bên có ………hình tam giác
Hình bên có …….. hình vuông
nh bên có ……...hình tròn

Thư viện Đề thi – Trc nghim – Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 4. (1,0 điểm) M2 Số?
Bên trái có …….…..khối lập phương
Bên phi có ……..….khối hộp chữ nhật
Bài 5: (1,0 điểm) M 1. Đin s thích hp vào ô trng
0
1
3
5
6
9
Bài 6: (1,0 điểm) M2. Tính
10 – 3 = …….... 9 – 5 = ………
7 + 2 = ………… 3 + 2 = ……….
Bài 7: (1,0 điểm ) M2. Điền dấu >, < , =
10 5 7 7
6 9 9 5
Bài 8. (1,0 điểm) M3. Tính
10 5 – 3 =.... 9 + 1 – 3 =..…..
1 + 2 + 3 =..…… 6 – 3 + 5 =……..
Bài 9. (1,0 điểm) M3. Viết phép tính thích hợp với hỡnh vẽ
Bài 10. (1,0 điểm) M4.
Từ các số 3, 6, 9 các dấu +, , = em hãy lập 1 phép tính cộng và 1 phép tính
trừ?
…………….…………………..………………..…………………..………....
…………….…………………..………………..…………………..………....
…………….…………………..………………..…………………..………....

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Châu Cường, Nghệ An năm 2020 – 2021 được website.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành các em học sinh lớp 1, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.. Đề thi có đáp án, mời các em theo dõi.

website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Nhóm tài liệu học tập lớp 1 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 1.

  • Bộ 08 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 sách Kết nối
  • Top 05 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc (Sách Cánh Diều)
  • Bộ 13 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 – 2021 sách Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn
  • 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc (sách mới)

——————

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học Châu Cường, Nghệ An năm 2020 – 2021, mời các bạn tham khảo thêm Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1 và đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn, được cập nhật liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button