Giáo Dục

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2019 – 2020


Trang 1/2Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 02 trang)
Họ và tên thí sinh:………………………………………………………..SBD……………………………
(Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi, ghi rõ mã đề thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Giải hệ phương trình
1
24
22
x y z
x y z
x y z
ta được nghiệm là
A.
; ; 1;1;1x y z
. B.
; ; 2;1;1x y z
.
C.
; ; 1; 1;1x y z 
. D.
; ; 1;1; 1x y z 
.
Câu 2. Điều kiện cần và đủ để
AB CD
là các vectơ
CD
thỏa mãn
A. cùng phương, cùng độ dài. B. cùng hướng.
C. cùng độ dài. D. cùng hướng, cùng độ dài.
Câu 3. Cho phương trình
3
16
40x
x
. Giá trị nào sau đây của x là nghiệm của phương trình đã cho?
A.
5x
. B.
1x
. C.
3x
. D.
2x
.
Câu 4. Chọn khẳng định đúng:
A.
5
1 1;
2



. B.
5
1 1;
2



. C.
4 3;5
. D.
2 2;6 
.
Câu 5. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
yx
. B.
2
yx
. C.
2yx
. D.
3
yx
.
Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho
( 1;2)A
(3; 1)B
. Tọa độ của vectơ
BA
A.
(4; 3)
. B.
(2;1)
. C.
( 4;3)
. D.
(2; 1)
.
Câu 7. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu! B. Số 15 không chia hết cho 2.
C. Bạn An có đi học không? D. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!
Câu 8. Parabol
P
phương trình
2
y ax bx c
đỉnh
1;2I
đi qua điểm
2;3M
. Khi đó giá trị
của
,,abc
A.
; ; 1; 2;3abc 
. B.
; ; 1;2; 3abc
.
C.
; ; 1;2;3abc
. D.
; ; 1; 2; 3abc
.
Câu 9. Cho ba điểm A,B,C phân biệt, đẳng thức nào sau đây sai?
A.
AB BC AC
. B.
AB AC CB
. C.
BA CA BC
. D.
AB CA BC
.
Câu 10. Cho hai tập hợp
1
;4 , 4;3
2
AB

 

, khi đó
AB
A.
1
;3
2


. B.
4;4
. C.
1
4;
2



. D.
3;4
.
Câu 11. Giải phương trình
14x
được tập nghiệm
A.
5S
. B.
3,5S
. C.
3, 5S 
. D.
3, 5S
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề 132

Trang 2/2Mã đề thi 132
Câu 12. Hàm số
1yx
có tập xác định là
A.
;1D
. B.
1;D 
. C.
;1D
. D.
1;D 
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13 (1,0 điểm). Tìm các tập hợp sau:
a)
( 3;2) 0;5 .
b)
0;3 2;5 .
Câu 14 (1,5 điểm).
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2
2 2.y x x
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
22y x x
trên đoạn
3;2
.
Câu 15 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
2 1 2 .xx
b)
2 5 4.xx
Câu 16 (1,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho tam giác
ABC
(1;4),A
(2; 3),B
(1; 2)C
( 1;3 3).Dm
a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác
ABC
.
b) Tìm
m
để ba điểm
,,A B D
thẳng hàng.
Câu 17 (0,5 điểm). Cho tam giác ABC, gọi M trung điểm BC, điểm I tha mãn
2 0.IA IB IC
Chứng
minh I là trung điểm AM.
Câu 18 (1,0 điểm). Cho Parabol
P
có phương trình
2
y f x ax bx c
và có đồ thị như hình vẽ. Tính
giá trị
2f
.
————- HẾT ————-
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
y
x
O
1
9
9
4
2

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT
CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Toán lớp 10
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
Mã đề [132]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
D
D
B
B
C
B
A
D
A
C
A
Mã đề [209]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
A
D
B
D
D
A
C
C
C
B
B
Mã đề [357]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
A
C
B
A
D
A
D
B
B
D
C
Mã đề [485]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
D
D
C
B
D
B
A
C
A
C
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
13.a
3 2 0 5 0 2
( ; ) ; ;
0,5
13.b
0;3 2;5 0;2
0,5
14a
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2
2 2.y x x
1,0
Đỉnh
1;1I
0,25
BBT:
x

1

y


1
0,25
Trục đối xứng
1x
Đồ thị qua các điểm
0;2 , 2;2
0,5

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2019

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2019 – 2020 do thư viện đề thi website.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2019 – 2020
  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tiền Giang năm học 2019 – 2020 (đề Chuyên)
  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Việt Nam – Ba Lan năm học 2019 – 2020
  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Vinh Lộc, TT Huế năm học 2019 – 2020

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2019 – 2020 được website chia sẻ trên đây. Đề thi Toán gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 6 câu hỏi tự luận với 90 phút làm, đề thi gồm 04 trang giấy. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

—————————–

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2019 – 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button