Giáo Dục

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Tường Sơn, Nghệ An năm học 2015 – 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Tường Sơn, Nghệ An năm học 2015 – 2016 được website.com sưu tầm và đăng tải có đáp án đi kèm. Đây là đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm dành cho học sinh mới lên lớp 2. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 – 2014 trường Tiểu học Phú Bình

PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN

TRƯỜNG TH TƯỜNG SƠN

THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN – LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên: ……………………………

Lớp: ……………

GV coi:…………………………………………………

GV chấm: …………………..……………………..…

Điểm

…………………..

Bài 1.

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

90 ; 91;……;……., ……; 95; 96; 97,…….;…….;…….

b. Viết số: Bốn mươi tám:………… Bảy mươi tư:………..

Bài 2.

a. Tính: 18 – 3 + 5 = ………………… 30 cm + 15 cm = …………………

b. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống:

80 – 50 10 + 20 19 cm – 3cm 17 cm

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

75 + 23 87 – 40 40 + 24

Bài 4:

a) An có 11 cái kẹo, Hùng có 8 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

b) Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Cả lớp: 28 bạn

Nữ: 16 bạn

Nam: …. bạn?

Bài 5:

a) Hình bên có : . …… hình tam giác.

. …… hình vuông.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Tường Sơn, Nghệ An năm học 2015 - 2016

b) Điền số để có phép tính đúng:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Tường Sơn, Nghệ An năm học 2015 - 2016

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

Bài 1 (2,0 đ)

Viết đúng cho mỗi số cho 0,5 đ

Bài 2 (2,0 đ)

a) KQ: 20

45 cm

b) =; <

Bài 3 (1,5 đ)

Đặt đúng và tính đúng mỗi bài cho 0,5 điểm (đặt đúng, tính sai cho 0,25 điểm)

Bài 4 (3,0đ)

a)

Bài giải

Cả hai bạn có tất cả là:

11 + 8 = 19 (cái kẹo)

Đáp số: 19 cái kẹo

b)

Bài giải

Số bạn nam là:

28 – 16 = 12 (bạn)

Đáp số: 12 bạn

Bài 5 (1,5 đ)

a) Có 5 hình tam giác

Có 2 hình vuông

Tìm được 4 hình tam giác cho 0,25 điểm

b) Ví dụ: 8 + 7 = 15,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button