Giáo Dục

Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Đề thi Toán lớp 1 kì 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do website.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 1: Viết thành số chục và số đơn vị (theo mẫu):

54 = 50 + 4

45 = …. + …

55 = …. + ….

83 = … + …

38 = …. + …

88 = …. + ….

92 = … + ….

29 = …. + ….

99 = …. + …

Bài 2:

40 cm + 20 cm = ….

20 cm + 30 cm = …..

35 cm – 10 cm = ………

49 cm – 29 cm = …….

Bài 3: Viết theo mẫu:

35 = 30 + 5

27 = ……….

50 = ………..

42 = …………

5 chục và 1 đơn vị: 51

7 chục và 3 đơn vị: …..

5 chục và 2 đơn vị: …..

8 chục và 0 đơn vị: ……

Bài 4: Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình dưới đây có… hình chữ nhật và………..hình tam giác

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Bài 6: Bạn Linh có 19 quyển vở, Bạn Vĩ có ít hơn bạn Linh 3 quyển vở. Hỏi bạn Vĩ có bao nhiêu quyển vở?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

Bài 7: cho hình vẽ

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

 • Trong hình có bao nhiêu hình vuông? Có…..Hình vuông
 • Trong hình có bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hình tam giác

Bài 8: Đàn gà nhà em có 25 con gà mái và 22 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

Bài 9: Đoạn thẳng AB dài 35cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

Bài 10: a, Lan có sợi dây dài 76cm, Lan cắt đi 40cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

b, Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..…

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

 • Đề ôn luyện học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 – Đề số 1
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 – Đề số 2
 • Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020 – Đề số 3
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2019 – 2020

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • 05 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020

Ngoài Đề ôn tập cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button