Giáo Dục

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 – 2014 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi:
28/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Tính:

2. Rút gọn biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán Với x > 0; x # 1

3. Xác định hệ số a để hàm số y = ax – 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 với đồ thị hàm số y = – 5x + 6.

2. Cho phương trình: x2 – 3x – 2m2 = 0 (1) với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện x12 = 4x22

Bài 3 (2,0 điểm).

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 6 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được một phần tư công việc. Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì trong bao nhiêu giờ mới xong công việc đó.

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O), (B,C là các tiếp điểm).

a, Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.

b, Qua B kẻ đường thẳng song song với AO, cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai E. Chứng minh ba điểm C,O,E thẳng hàng.

c, Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng AO với đường tròn (O), chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC khi OB = 2 cm, OA = 4 cm.

d, Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm M tùy ý (M # B,C). Kẻ MD vuông góc với BC, MS vuông góc với CA, MT vuông góc với AB (R, S, T là chân các đường vuông góc). Chứng minh: MS.MT = MR2

Bài 4 (0,5 điểm).

Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Tính giá trị biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Big Data tài liệu để xem thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button