Giáo Dục

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 2 năm 2016 – 2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC VẬT LÝ LỚP 12 VÒNG 2

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 2 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Lý qua mạng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thức nhằm đạt kết quả cao trong các vòng thi tiếp theo của cuộc thi Violympic Vật lý. Việc luyện tập giải đề thi Vật lý sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi khác nhau và nâng cao kỹ năng làm bài. Big Data hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em ôn luyện.

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 1 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 3 năm 2016 – 2017

Bạn đang xem: Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 2 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12 vòng 2

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động trong một môi trường có lực cản nhỏ với chu kỳ T, biên độ A, vận tốc cực đại vmax và cơ năng E. Có mấy đại lượng trong các đại lượng đó giảm theo thời gian?

a. 1 b. 5 c. 2 d. 3

Câu 2: Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 4/5 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

a. 15 b. 1/5 c. 1/15 d. 5

Câu 3: Một ròng rọc có bán kính 10 cm, có momen quán tính 0,02 kg.m2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bởi một lực không đổi 0,8 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Bỏ qua mọi lực cản. Góc mà ròng rọc quay được sau 4 s kể từ lúc tác dụng lực là

a. 8 rad. b. 16 rad. c. 64 rad. d. 32 rad.

Câu 4: Nếu chiếu vào ca-tốt của một tế bào quang điện bức xạ có tần số 3,41.1015Hz thì vận tốc cực đại của quang điện tử bức ra khỏi ca-tốt là v1. Nếu thay bằng bức xạ có bước sóng 0,0118μm thì thấy vận tốc cực đại của các quang eletrron bức ra khỏi ca-tốt tăng lên 3 lần. Để dòng quang điện triệt tiêu khi chiếu bức xạ thứ hai vào ca-tốt thì cần đặt giữa a-nốt và ca-tốt một hiệu điện thế bằng:

a. -124V b. -102V c. -55V d. -24V

Câu 5: Chiếu một chùm sáng có tần số 6,14.1014Hz vào một tế bào quang điện làm bằng Kali. Biết công suất của nguồn sáng là 1,25W, hiệu suất lượng tử là 1%. Cường độ dòng quang điện bão hòa bằng:

a. 5mA b. 6mA c. 2mA d. 7mA

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa lưỡng lăng kính Fresnel, nguồn sáng điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm, cách lăng kính d = 50cm, đặt cách màn quan sát một khoảng D=120cm. Biết góc chiết quang A=20′, lăng kính làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, lấy 1. Vân tối thứ ba nằm cách vân sáng thứ nhất về hai phía với vân trung tâm một đoạn:

a. 1,25cm b. 0,78mm c. 0,84mm d. 0,48mm

Câu 7: Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M là 2m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 4/3 λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. Khoảng vân i1 là:

a. 0,64mm b. 0,56mm c. 0,44mm d. 0,43mm

Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân sau:

21H + 21H-> 42He + 3,25MeV

Biết độ hụt khối của 21H là dD=0,0024u và 1u=931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 42He là:

a. 7,7188 MeV b. 771,88 MeV c. 77,188 MeV d. 7,7188 eV

Câu 9: Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M là 2m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2= 4/3 λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. λ2 nhận giá trị:

a. 0,64μm b. 0,57μm c. 0,69μm d. 0,75μm

Câu 10:

a. p/2 (rad) và dần tăng

b. -p/2 (rad) và giảm dần

c. p/4 (rad) và tăng dần

d. p/2 (rad) và không đổi

Câu 11: Các quark là

a. các hạt có điện tích bằng 1/3 hoặc 2/3 lần điện tích nguyên tố.

b. các hạt có khối lượng gấp 17 lần khối lượng hạt muyôn

c. các hạt nhỏ hơn hạt cơ bản, cấu tạo nên hạt cơ bản.

d. các phôtôn ánh sáng.

Câu 12: Nếu chiếu vào ca-tốt của một tế bào quang điện bức xạ có tần số 3,14.1015Hz thì vận tốc cực đại của quang điện tử bức ra khỏi ca-tốt là v1. Nếu thay bằng bức xạ có tần số 2,54.1016 Hz thì thấy vận tốc cực đại của các quang eletrron bức ra khỏi ca-tốt tăng lên 3 lần. Động năng cực đại của các quang điện tử có vận tốc v1 là:

a. 25eV b. 11eV c. 0,2eV d. 15eV

Câu 13: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm. Khoảngcách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là:

a. 0,50μm b. 0,55μm c. 0,65μm d. 0,45μm

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe I-âng, hai khe cách nhau 1mm và cách màn quan sát 2m.Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6μm và λ2 = 0,4 μm vào 2 khe. Xác định vị trí 2 vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất.

a. 2,0mm b. 2,4mm c. 1,6mm d. 1,2mm

Câu 15: Thời gian T để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e=2,7 lần gọi là thời gian sống trung bình của chất phóng xạ. Có thể chứng minh được rằng T=1/ λ. Có bao nhiêu phần trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã sau thời gian t= T?

a. 37% b. 63% c. 65% d. 35%

Câu 16: Trong mạch dao động của máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến đổi từ 60ρF đến 300ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 3000m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn

Chọn một câu trả lời

a. 0,18.10-4 (H) ≤ λ ≤ 15.10-4 (H)

b. 0,15.10-4 (H) ≤ λ ≤ 8.10-4 (H)

c. 3,38.10-4 (H) ≤ λ ≤ 84.10-4 (H)

d. 0,169.10-4 (H) ≤ λ ≤ 84.10-4 (H)

Câu 17: Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có bán kính 2m có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 360Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3rad/s2. Khối lượng của đĩa là

a. m = 80 kg b. m = 240 kg c. m = 60 kg d. m = 120 kg

Câu 18:

Đề thi Violympic Vật lý lớp 12

Chọn một câu trả lời

a. 80√2 sin (100pt + p/4) (V)

b. 80sin (100pt + p/12) (V)

c. 80sin (100pt – p/4) (V)

d. 80√2 sin (100pt – p/12) (V)

Câu 19: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là IO thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

a. T= 2π Q0/I0 b. T = 2π I0/Q0 c. T = 2πLC d. T= 2π/ √L.C

Câu 20: Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 60m; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được bước sóng 80m. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là

a. 140m b. 48m c. 100m d. 70m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button