Giáo Dục

Family and Friends lớp 5 Starter Back together! Lesson four


Giải Family and Friends 5 Starter lesson 4

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson four nằm trong bộ tài liệu Giải Family and Friends Special Edition grade 5 theo từng unit năm 2021 – 2022 do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Lesson 4 tiếng Anh 5 Starter Back together bao gồm hướng dẫn giải, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch chi tiết các phần bài tập 1 – 3 SGK giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

1. Listen, point, and repeat. Ask and answer. Nghe, chỉ và nhắc lại. Hỏi và trả lời.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Nội dung bài nghe

oh five

ten

fifteen

twenty

twenty-five

thirty

thirty-five

forty

forty-five

fifty

fifty-five

o’clock

Hướng dẫn giải

1. A. What time is it?

B: It’s eight fifteen.

2. A. What time is it?

B. It’s three forty.

3. A. What time is it?

B. It’s seven five

4. A. What time is it?

B. It’s one forty-five

5. A. What time is it?

A. It’s five thirty-five.

6. A. What time is it?

A. It’s two ten.

Hướng dẫn dịch

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, giờ

Hướng dẫn giải

1. A. Mấy giờ rồi?

B. 8 giờ 15.

2. A. Mấy giờ rồi?

B. 3 giờ 40.

3. A. Mấy giờ rồi?

B. 7 giờ 5

4. A. Mấy giờ rồi?

B. 1 giờ 45.

5. A. Mấy giờ rồi?

B. 5 giờ 35.

6. A. Mấy giờ rồi?

B. 2 giờ 10.

2. Complete the sentence with “er” or “est”. Hoàn thành câu với “er” hoặc “est”.

Giải sách bài tập tiếng Anh 5

1. Max is taller than Holly. But Leo is the _____cousin, (tall)

2. Leo’s skateboard is __________ than Amy’s skates.

But Holly’s bike is the__________. (fast)

3. Holly is the ___________ cousin. But Max is ____________ than Leo. (young)

Hướng dẫn giải

1. Max is taller than Holly. But Leo is the __tallest___cousin, (tall)

2. Leo’s skateboard is ____faster______ than Amy’s skates.

But Holly’s bike is the______fastest____. (fast)

3. Holly is the ______youngest_____ cousin. But Max is _______younger_____ than Leo. (young)

Hướng dẫn dịch

1. Max cao hơn Holly. Nhưng Leo là anh họ cao nhất.

2. Leo lướt ván nhanh hơn Amy. Nhưng Holly đạp xe đạp nhanh nhất.

3. Holly là em họ trẻ nhất. Nhưng Max trẻ hơn Leo.

3. Write the words in alphabetical order. Các từ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Words in a dictionary are in alphabetical order. We look at the first letter of a word but when two words have the same first letter, look at the second letter. Các từ trong từ điển được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng ta hãy nhìn và sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu tiên của từ, nếu 2 từ có chữ cái đầu tiên giống nhau thì hãy sắp xếp theo chữ cái thứ 2.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1. monkey, zebra, camel

camel

monkey

zebra

2. winter, summer, fall

………

………

……….

3. Viet Nam, Thailand, Korea

………

………..

……..

4. movie, café, museum

………

……….

……….

5. bike, taxi, bus

………

………

………

Hướng dẫn giải:

2. fall – summer – winter

3. Korea – Thailand – Vietnam

4. café – movie – museum

5. bike – bus – taxi

Hướng dẫn dịch

2. mùa thu – mùa hạ – mùa đông

3. Hàn Quốc – Thái Lan – Việt Nam

4. quán café – bộ phim – bảo tàng

5. xe đạp – xe buýt – taxi

Trên đây là Giải Family and Friends 5 Special Edition Starter Lesson 4 đầy đủ nhất. Ngoài ra, mời bạn đọc xem thêm Soạn tiếng Anh 5 Starter các lesson khác nhau như:

  • Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson three
  • Giải SGK tiếng Anh 5 Family and Friends Special Starter Back Together lesson 2
  • Family and Friends lớp 5 Starter Back together! Lesson one

Mời thầy cô và các em tiếp tục vào tham khảo và tải về một số bài liên quan sau đây để có những bài học thành công nhất:

Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Bài tập tiếng anh lớp 5 Chương trình mới Unit 2: My friend’s house

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button