Giáo Dục

Giải bài ôn tập chương 4 đại số 8

Trong bài ôn tập chương 4 đại số 8, các em sẽ được tổng hợp lại các kiến thức đã được học trong chương này, từ đó giải các bài tập trang 53 và 54 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2.

Chương 4, chúng ta đã được tìm hiểu về phương trình một ẩn hay phương trình bậc nhất một ẩn, kèm theo là các trường hợp áp dụng, trong bài ôn tập chương 4 này, chúng ta sẽ tổng hợp lại các công thức được học để giải quyết các bài toán từ trang 53 tới trang 54 sách giáo khoa Toán 8 tập 2

Giải bài ôn tập chương 4 đại số lớp 8, trang 53 54 sgk Toán 8 tập 1

Xem lại bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8.

Giải bài ôn tập chương 4 đại số lớp 8

Câu hỏi ôn tập chương 4 phần Đại số 8

1. Cho ví dụ về bất đẳng thức theo từng loại có chứa dấu và ≥.
Trả lời:
– Bất đẳng thức chứa dấu <:>– Bất đẳng thức chứa dấu ≤: 4 + (-2) ≤ -3
– Bất đẳng thức chứa dấu >: 3 > (-1) + 3
– Bất đẳng thức chứa dấu ≥: 2 + 2 ≥ 4

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ.
Trả lời:
Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng: ax + b 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.
Ví dụ: 3x + 5 0, 3x + 5 ≤ 0, 3x + 5 ≥ 0)

3. Hãy chỉ ra một nghiệm của bất phương trình trong ví dụ của Câu hỏi 2.
Trả lời:
Ví dụ: 2x + 4 ⇔ 3x Ví dụ -2 là một nghiệm của bất phương trình này.

4. Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?
Trả lời:
Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu của hạng tử đó.
Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trên tập số (sgk trang 36 Toán 8 Tập 2):
Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

5. Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?
Trả lời:
Quy tắc nhân: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:
– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương;
– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Giải bài 38 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

a, Ta có: m > n => m + 2 > n + 2 (cộng hai vế với 2)
b, Ta có: m > n => -2m c, m > n => 2m > 2n (nhân hai vế với 2)
=> 2m – 5 > 2n – 5 (cộng hai vế với -5)
d, m > n => -3m => 4 – 3m

Giải bài 39 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

Chúng ta lần lượt thay x = -2 vào từng bất phương trình:
a) -3x + 2 > -5 => -3(-2) + 2 > -5
=> 6 + 2 > – 5 => 8 > -5 (đúng)
=> x = -2 là nghiệm của bất phương trình này.

b) 10 – 2x 10 – 2.(-2) => 10 + 4 14 => x = -2 không là nghiệm của bất phương trình này.

c) x2 – 5 (-2)2 – 5 => 4 – 5 -1 => x = -2 là nghiệm của bất phương trình này.

d) |x| |-2| 2 => x = -2 là nghiệm của bất phương trình này.

e) |x| > 2 => |-2| > 2 => 2 > 2 (sai)
=> x = -2 không là nghiệm của bất phương trình này.

f) x + 1 > 7 – 2x => (-2) + 1 > 7 – 2(-2) => -1 > 11 (sai)
=> x = – 2 không là nghiệm của bất phương trình này.

Giải bài 40 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Giải bài 42 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Giải bài 43 trang 53, 54 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Giải bài 44 trang 54 SGK Toán 8 tập 2:

Gọi x là số câu trả lời đúng (0 ≤ x ≤ 10).
Số câu trả lời sai: 10 – x
Sau khi trả lời 10 câu thì người dự thi sẽ có: 5x – (10 – x) + 10
Để được dự thi tiếp vòng sau thì

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Vậy người dự thi phải trả lời chính xác ít nhất 7 câu hỏi thì mới được dự thi ở vòng sau.

Giải bài 45 trang 54 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

giai bai on tap chuong 4 dai so 8

Như vậy là chúng ta đã kết thúc chương 4 phần đại số rồi, sang bài sau, chúng ta chuyển sang học chương 3 phần hình học, và bài đầu tiên sẽ là Bài 1 Định lí Ta lét trong tam giác các em nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button