Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 12

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson five

Giải bài tập Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and number.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Minh: My name’s Minh. It was my tenth birthday last Saturday. I invited my family and friends to my house and we had a karaoke party. It was great! We sang all our favorite songs. Grandma and Grandpa sang old songs, and Dad made a DVD.

2. Quang: I’m Quang. Last Sunday, I had a pizza party in a restaurant near my house. We ate pizza and my mom said we could have ice cream, too, because it was my birthday. My mom took lots of photos. This morning, I sent an email to my friends to say thank you for coming to my party.

3. Lam: I’m Lam. On May 8th, I had a swimming party at Dam Sen Park. There were eight children. We had some races. The winner was my friend Vinh. I came in third. After swimming, we went to a café, and I blew out the candles on my cake. Then everyone sang Happy Birthday to me. It was a great day.

Dịch:

1. Tôi là Minh. Vào thứ 7 tuần trước, tôi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật mừng 10 tuổi của mình.Tôi mời gia đình và những người bạn đến nhà của tôi. Và chúng tôi có bữa tiệc karaoke. Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã hát những bài hát yêu thích. Ông bà tôi hát những bài hát xưa và bố tôi đã ghi lại làm thành một chiếc đĩa DVD.

2. Tôi là Quang. Chủ nhật tuần trước, tôi có một bữa tiệc lớn ở một nhà hàng gần nhà. Chúng tôi đã ăn pizza và mẹ của tôi nói chúng tôi cũng có thể ăn kem. Bởi vì đó là sinh nhật của tôi. Mẹ của tôi đã chụp một vài bức ảnh. sáng nay tôi gửi email tới những người bạn của tôi và nói cảm ơn họ vì đã tới bữa tiệc.

3. Xin chào, tôi là Lâm. Ngày 8 tháng 5, tôi có một bữa tiệc bơi lội ở Công viên Đầm Sen. Chúng tôi có 8 đứa. Chúng tôi có 1 cuộc đua. Người thắng cuộc là bạn của tôi, Vinh. Tôi về thứ 3. Sau khi bơi, chúng tôi đã tới quán cà phê và thổi nếnbánh sinh nhật của tôi. Sau đó mọi người hát chúc mừng sinh nhật tôi. Đó là một ngày tuyệt vời!

2. Listen again and write Quang, Lam, or Minh.

1. Lam blew out candles at his party.

3. _______’s party was last Saturday.

5. _______ came in third.

2. ______ sent an email after his party.

4. ______ loves singing.

6. ______ and his friends ate ice cream.

Speaking

Hướng dẫn:

2. Quang

3. Minh

4. Minh

5. Lam

6. Quang

2. Ask and answer about a party you went to.

1. When was the party?

3. What did you do?

5. What did you wear?

2. Whose party was it?

4. What did you eat and drink?

6. Was it fun?

Hướng dẫn:

1. On my birthday.

2. It’s my party.

3. I blew candles on my birthday cake.

4. I ate birthday cake and drinks.

5. I wore my green skirt.

6. Yes, it was!

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

+ Mai (S) went to (V) her party on restaurent near her house.(O)

+ She (S) blew (V) candles on her birthday cake.(O)

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button