Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 2

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson three

Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh 5

Dịch:

book: sách

wool: len

wood: gỗ

hood: mũ trùm đầu

cook: nấu ăn

2. Listen and chant

Giải bài tập tiếng Anh 5

It’s a very cold day. I have a coat with a hood. I have my wool scarf. And I’m feeling good.

I’m sitting on some wood. I’m looking at my book. The book’s very good. It tells me how to cook.

Dịch:

Một ngày rất lạnh, tôi phải mặc áo khoác với mũ trùm. Tôi có một chiếc khăn len. Và tôi cảm thấy ổn.

Tôi đang ngồi trên ghế gỗ. Tôi đang xem cuốn sách của tôi. Cuốn sách rất hay. Nó hướng dẫn tôi cách nấu ăn.

3. Read the chant again. Circle the words with oo.

Hướng dẫn giải:

hood, wool, good, wood, looking, book, cook.

Dịch:

Đọc lại bài hát. Khoanh tròn các từ có vần “oo”

4. Complete the word. Listen and check.

Giải bài tập tiếng Anh 5

Hướng dẫn giải:

2. book

3. hood

4. wool

5. wood

5. Write a word that rhymes.

Giải bài tập tiếng Anh 5

Hướng dẫn giải:

1. cook

2. hood

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson five

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button