Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 2

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson six

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repreat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

suitcase: va li

sunscreen: kem chống nắng

towel: khăn tắm

soap: xà bông

shampoo: dầu gội đầu

toothbrush: bàn chải đánh răng

toothpaste: kem đánh răng

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. Amy: I can’t wait to start our vacation!

Dad: Come on, Amy. Put your suitcase in the car.

Amy: I’m not going to take a suitcase. I have all my things in my backpack.

Mom: Oh, Amy!

2. Dad: Leo, your suitcase is very big. What do you have in it?

Leo: My skateboard. I’m going to skateboard every day!

Mom: Oh, Leo!

3. Max: Can you help me with my suicase, please?

Amy: Oh! It’s very heavy!

Max: I know. Be careful!

4. Amy: Look at all these books!

Max: I’m going to read them on our vacation.

Mom: Oh, Max. You don’t have any clothes in your suitcase. What are you going to wear?

Dịch:

1. Amy: Con không thể chờ đợi đến kỳ nghỉ của chúng ta!

Bố: Nào, Amy. Đặt vali trong xe.

Amy: Con sẽ không mang vali. Tất cả đồ dùng của con ở trong balo.

Mẹ: Oh, Amy!

2. Bố: Leo, vali của con rất to. Con có gì trong đó?

Leo: Ván trượt của con. Con sẽ đi lướt ván mỗi ngày!

Mẹ: Ôi, Leo!

3. Max: Em có thể đỡ anh cái va li được không?

Amy: Oh! Nó rất nặng!

Max: Anh biết. Hãy cẩn thận!

4. Amy: Nhìn vào tất cả những quyển sách này!

Max: Anh sẽ đọc chúng trong kỳ nghỉ của chúng ta.

Mẹ: Oh, Max. Bạn không có quần áo trong vali của con. Con sẽ mặc gì?

————-

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button