Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21


Hóa học 10 – Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 87 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Hóa học nhanh và chính xác nhất.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 17

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 18

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 19

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 20

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 87 sgk Hóa 10 nâng cao): Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 87 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba ví dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

Lời giải:

– Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết trong đó cặp electron chung nằm ở giữa khoảng cách hai nguyên tử.

– Ví dụ: Liên kết trong phân tử F2,O2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không cực.

Bài 3 (trang 87 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết công thức electron của phân tử F2, phân tử HF, phân tử N2. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hóa trị có cực và không cực.

Lời giải:

– Công thức electron phân tử:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21

– Trong đó liên kết trong phân tử F2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn liên kết trong phân tử HF là liên kết cộng hóa trị có cực.

Bài 4 (trang 87 sgk Hóa 10 nâng cao): Xét các phân tử sau đây: NaCl, MgCl2, AlCl3, HCl. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào là liên kết cộng hóa trị và liên kết trong phân tử nào là liên kết ion.

Lời giải:

– Liên kết phân tử NaCl, MgCl2 là liên kết ion.

– Liên kết trong phân tử AlCl3 và HCl là liên kết cộng hóa trị có cực

Bài 5 (trang 87 sgk Hóa học 10 nâng cao): Xét phân tử sau đây HBr, O2, H2, NH3. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào có cực, liên kết phân tử nào không cực.

Lời giải:

– Liên kết trong phân tử HBr, NH3 là liên kết cộng hóa trị có cực.

– Liên kết trong phân tử O2, H2 là liên kết cộng hóa trị không cực.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button