Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 23


Hóa học 10 – Liên kết kim loại

website xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 23, tài liệu gồm 4 bài tập trang 92 SGK kèm theo lời giải chi tiết, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sính tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 19

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 20

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 21

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 22

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 92 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho một ví dụ về mạng tinh thể kim loại và cho biết liên kết trong tinh thể kim loại được tạo thành như thế nào?

Lời giải:

Mạng tinh thể kim loại natri là mạng lập phương tâm khối. Lực liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại ở nút mạng tinh thể với các electron hóa trị chuyển động tương đối tự do.

Bài 2 (trang 92 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy kể những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại. Cho ví dụ.

Lời giải:

Những mạng tinh thể phổ biến của kim loại là:

+ Mạng lập phương tâm khối: mạng tinh thể kim loại natri.

+ Mạng lập phương tâm diện: mạng tinh thể kim loại canxi.

+ Mạng lục phương: mạng tinh thể kim loại coban.

Bài 3 (trang 92 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu các tính chất của tinh thể kim loại.

Lời giải:

Vì tinh thể kim loại có những electron tự do, di chuyển được trong mạng nên tinh thể kim loại có những tính chất cơ bản sau: có ánh kim, đẫn điện, đần nhiệt tốt và có tính dẻo.

Bài 4 (trang 92 sgk Hóa học 10 nâng cao): Dựa vào bảng tính 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các kim loại: Cu, Na, Co, Mg, Al.

Lời giải:

+ Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện.

+ Co, Mg: Mạng lục phương.

+ Na: Mạng lập phương tâm khối.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 23. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button