Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30


Hóa học 10 – Clo

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30, tài liệu gồm 4 bài tập trang 125 SGK kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 25

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 26

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 27

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 29

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Tìm câu đúng trong các câu sau đây:

A. Clo là chất khí không tan trong nước.

B. Clo có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.

C. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot.

D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất oxi hóa rất mạnh. Vì sao clo có tính chất đó?

Lời giải:

+ Phản ứng minh họa tính oxi hóa mạnh của clo là:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

+ Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có ái lực với electron lđn, nguyên tử clo rất dễ thu 1 electron để trở thành ion Cl-, có cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon (Ar).

Bài 3 (trang 125 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

Phản ứng:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

=> nCl2= nMnO2 = 0,8 (mol)

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

Nồng độ mol/l của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

Bài 4 (trang 125 sgk Hóa học 10 nâng cao): Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của clo trong mỗi phản ứng:

a) FeCl2 + Cl2 -> FeCl3

b) Cl2 + SO2 + H2O -> HCl + H2SO4

c) KOH + Cl2 -> KCl + KClO3 + H2O

d) Ca(OH)2+ Cl2 -> Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

(Cl2 là chất oxi hóa)

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

(Cl2 là chất oxi hóa)

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

(Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử)

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button