Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32


Hóa học 10: Hợp chất có oxi của clo

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32, tài liệu gồm 5 bài tập trang 134 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 27

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 29

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 30

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 31

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 134 sgk Hóa học 10 nâng cao): Chất KClO4 có tên là gì?

A. Kali clorat.

B. Kali clorit.

C. Kali hipoclorit.

D. Kali peclorat.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 134 sgk Hóa 10 nâng cao): Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất:

Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

Ca(Cl+5O3)2: canxi clorat canxi clorua hipoclorit

Bài 3 (trang 134 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho biết tính chất hóa học quan trọng nhất của nước Gia – ven, clorua vôi và ứng dụng của chúng. Vì sao clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia – ven?

Lời giải:

– Tính chất hóa học quan trọng nhất của nước Gia-ven, clorua vôi là tính oxi hóa mạnh.

– Ứng dụng chủ yếu của nước Gia-ven, cl

Bài 4 (trang 134 sgk Hóa 10 nâng cao): Cho các hóa chất NaCl (r), MnO2 (r), NaOH (dd), KOH (dd), H2SO4 (dd đặc), Ca(OH)2 (r). Từ các hóa chất đó, có thể điều chế được các chất sau đây hay không?

a) Nước Gia-ven.

b) Kali clorat.

c) Clorua vôi.

d) Oxi.

e) Lưu huỳnh đioxit.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Nước Gia-ven:

NaCl(r) + H2SO4(dd đặc) -> NaHSO4(dd) + HCl(k)

4HCl(dd) + MnO2(r) -> MnCl2(dd) + Cl2(k) + 2H2O (1)

Cl2(k) + 2NaOH(dd) -> NaCl + NaClO + H2O.

b) Kali clorat:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

c) Clorua vôi:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

d) Oxi:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

e) Lưu huỳnh đioxít: Các hóa chất đã cho không đủ đề điều chế SO2.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

Bài 5 (trang 134 sgk Hóa 10 nâng cao): Để điều chế kali clorat với giá thành hạ, người ta thường làm như sau: Cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch thu được trộn với KCl và làm lạnh. Khi đó kali clorat sẽ kết tinh. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao kali clorat kết tinh?

Lời giải:

Các phản ứng xảy ra.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

KClO3 có độ tan nhỏ hơn CaCl2 nên kết tinh.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button