Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 36


Hóa học 10: Iot

website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 36, tài liệu gồm 6 bài tập trang 145 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 32

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 33

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 34

Bài viết gần đây

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 35

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 145 sgk Hóa học 10 nâng cao): Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI.

A. Tính axit giảm dần từ trái qua phải.

B. Tính axit tăng dần từ trái qua phải.

C. Tính axit biến đổi không theo quy luật.

Hãy tìm phương án đúng.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 145 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng iot có tính oxi hóa mạnh nhưng tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Lời giải:

Iot có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn Br2

2A1 + 3I2 -> 2AlI3

Tính oxi hóa của iot yếu hơn các halogen khác.

Cl2 + 2NaI -> 2NaCl + I2;

Br22 + 2NaI -> 2NaBr + I2

Bài 3 (trang 145 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều: F– < Cl– < Br– < I–.

Lời giải:

Những phản ứng chứng minh tính khử cửa các ion halogenua tăng theo chiều:

F- < Cl- < Br- < I-.

Ion F- chỉ có thể bị oxi hóa bằng dòng điện.

Ion Cl- bị oxi hóa bởi chất oxi hóa mạnh, ví dụ KMnO4.

Ion Br- bị oxi hóa bởi Cl2.

Ion I- bị oxi hóa bởi Br2.

Bài 4 (trang 145 sgk Hóa 10 nâng cao): Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy viết phương trình hóa học và chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng.

Lời giải:

2NaI + MnO2 + 2H2SO4 -> MnSO4 + Na2SO4 +I2 + 2H2O

NaI là chất khử; MnO2 là chất oxi hóa; H2SO4 là môi trường.

Bài 5 (trang 145 sgk Hóa 10 nâng cao): Khí hiđro, thu được bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl, đôi khi bị lẫn tạp chất là khí clo. Đề kiểm tra xem khí hiđro có lẫn clo hay không, người ta thổi khí đó qua một dung dịch có chứa kali iotua và tinh bột. Hãy giải thích vì sao người ta làm như vậy.

Lời giải:

Khí clo lẫn trong hỗn hợp sẽ phản ứng với dung dịch KI

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

Iot sinh ra làm tinh bột chuyển sang màu xanh như vậy phát hiện có lẫn tạp chất là khí clo.

Bài 6 (trang 145 sgk Hóa 10 nâng cao): Theo tính toán của nhà khoa học, mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp 1,5.10-4 gam nguyên tố iot. Nếu nguồn cung cấp chỉ là KI thì khối lượng cần dùng cho một người trong một ngày là bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: MKI = 166 gam

Trong 166 gam KI có 127 gam nguyên tố iot.

x gam KI có 1,5.10-4 gam nguyên tố iot.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 36. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button