Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 4


Hóa học 10 – Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập hiệu quả hơn môn Hóa học, website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 4, nội dung tài liệu gồm 6 bài tập trang 20 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 1

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 2

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 3

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 20 sgk Hóa học 10 nâng cao): Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

A. 0,045nm.

B. 0,053nm.

C. 0,098nm.

D.0,058nm.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Obitan py có dạng hình số tám nổi:

A. được định hướng theo trục z

B. được định hướng theo trục y.

C. được định hướng theo trục x.

D. không định hướng theo trục nào.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây?

Trong nguyên tử hiđro electron thường được tìm thấy:

A. trong hạt nhân nguyên tử.

B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton.

C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân, vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.

D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn được tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây?

Trong nguyên tử hiđro electron thường được tìm thấy:

A. trong hạt nhân nguyên tử.

B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton.

C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân, vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.

D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn được tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Lời giải:

Không thế mô tả sự chuyển động của electron bằng các quỹ đạo chuyển động, vì electron là hạt vi mô chuyển động rất nhanh. Không thể xác định được chính xác vị trí của electron.

Bài 5 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Lời giải:

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh đám mây electron.

Bài 6 (trang 20 sgk Hóa 10 nâng cao): Trình bày hình dạng của các obitan nguyên tử s, p và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Lời giải:

Hình ảnh minh họa:

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 4

Từ hình ảnh trên cho ta:

– Obitan s có dạng hình cầu.

– Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi:

+ Obitan px định hướng theo trục x.

+ Obitan Py định hướng theo trục y.

+ Obitan Pz định hướng theo trục z.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button