Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 9


Hóa học 10 – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 9, nội dung tài liệu gồm 8 bài tập trang 39 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 5

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 6

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 7

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 8

Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Bài 1 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

A. 8 và 18.

B. 18 và 8.

C. 8 và 8.

D. 18 và 18.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn A.

– Số nguyên tố thuộc chu kì 3 gồm: Na(Z = 11) đến Ar(Z = 18)

=> Có tất cả 8 nguyên tố.

– Số nguyên tố thuộc chu kì 5 gồm: Rb(Z= 37) đến Xe(Z = 54).

=> Có tất cả là 18 nguyên tố.

Bài 3 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3.

B. 3 và 4.

C. 4 và 4.

D. 4 và 3.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Lời giải:

Số hiệu nguyên tử cho biết:

– Số thứ tự ô nguyên tố

– Số đơn vị diện tích hạt nhân

– Số proton và số electron.

Bài 5 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?

Lời giải:

Chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố vì theo các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử, có 8 nguyên tố mà nguyên tử có 2 lớp electron và cũng chỉ có 8 nguyên tố mà nguyên tử của chúng có 3 lớp electron.

Bài 6 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao):

a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Các nguyên tố s, p, d, f thuộc những nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

Lời giải:

a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

b) Các nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA và He thuộc nhóm VIIIA.

Các nguyên tố p thuộc các nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA (trừ He). Các nguyên tô d thuộc các nhóm IB đến VIIIB.

Các nguyên tố f thuộc 2 họ nguyên tố Lantan và Actini.

Bài 7 (trang 39 sgk Hóa 10 nâng cao): Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố từ Z = 1 đến Z = 20.

Lời giải:

Xem sách giáo khoa trang 31.

Bài 8 (trang 39 sgk Hóa học 10 nâng cao): Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Lời giải:

Cấu hình electron của selen (Z = 34) là:

Se (Z = 34): ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 Se thuộc nhóm VIA, chu kì 4.

Cấu hình eleetron của kripton (Z = 36) là:

Kr (Z = 36): ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 Kr thuộc nhóm VIIIA, chu kì 4.

———————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 10 nâng cao bài 9. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button