Giáo Dục

Giải bài tập Hóa 11 Bài 1: Sự điện li

Giải bài tập Hóa 11 Bài 1: Sự điện li. Tài liệu gồm lời giải chi tiết và chính xác cho những bài tập được nêu trong sách giáo khoa hóa 11 bài 1. Qua đây các bạn sẽ có thêm kiến thức cũng như các kĩ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

  • Giải bài tập Hoá 11 bài 2: Axit, bazơ và muối
  • Giải bài tập Hoá 11 bài 3 trang 14: Sự điện li của nước – pH – chất chỉ thị axit – bazơ
  • Giải bài tập Hoá 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  • Giải bài tập Hoá 11 bài 5: Luyện tập chương 1
  • Giải bài tập Hoá 11 bài 6: Bài thực hành 1 Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập Hóa 11 Bài 1: Sự điện li để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 5 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 về sự điện li, bên cạnh đó còn có tóm tắt lý thuyết cơ bản của bài đi kèm.

Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được khái niệm của sự điện li, dung dịch dẫn điện, chất điện li… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

A. Tóm tắt kiến thức Hóa 11 bài 1: Sự điện li

1. Sự điện li

là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

2. Dung dịch dẫn điện được là

do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

3. Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

  • Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.
  • Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.
  • Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.
  • Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.
  • Chất không điện li là những chất khi tan trong nước không phân li ra ion.

Ví dụ: Dung dịch đường, dung dịch rượu, …

4. Cân bằng điện li

Sự phân li của các chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa các ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

B. Giải bài tập Hóa 11 bài 1 trang 7

Bài 1 trang 7 sgk Hóa 11 

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì khi hòa tan trong nước thì các chất này phân li ra các ion âm và ion dương chuyển động tự do trong dung dịch

Thí dụ:

HCl → H+ + Cl

NaOH → Na+ + OH

NaCl → Na+ + Cl

Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được vì khi hòa tan trong nước không phân li ra ion âm và ion dương.

Bài 2 trang 7 sgk Hóa 11 

Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li.

Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li

Axit, bazơ, muối là những chất điện li.

Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Ví dụ:

NH4Cl → NH4+ + Cl

NaCl → Na+ + Cl

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Ví dụ CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

Bài 3 trang 7 sgk Hóa 11 

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3

0,01M → 0,10M → 0,20M

HNO3 → H+ + NO3

0,020M → 0,020M → 0,020M

KOH → K+ + OH

0,010M → 0,010M → 0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO ⇔ H+ + ClO

HNO2 ⇔ H+ + NO2

Bài 4 trang 7 sgk hóa 11

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do:

A. Sự chuyển dịch của các electron.

B. Sự chuyển dịch của các cation.

C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D.

Dung dịch chất điện li dẫn điện được do sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Bài 5 trang 7 sgk hóa 11

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Chọn A.

KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tự mạng tinh thể NaCl (hình 3.1 SGK lớp 10).

Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K+ và Cl chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

………………………………………

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập Hóa 11 Bài 1: Sự điện li, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Ngoài ra để giúp quý thầy cô cùng các bạn học sinh có thể tham khảo các giáo án bài giảng hay, mới nhất. website mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button