Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 10: Thực hành về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là

  1. gắn với nơi tập trung nguồn lao động có trình độ.
  2. gắn với các vùng nguyên liệu,
  3. gắn với thị trường tiêu thụ.
  4. gắn với nơi có nguồn nước

b) Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế – xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở, đặt nền tảng cho sự phân bố”. Nhận định trên là

  1. đúng. B. sai

Trả lời:

a – B

b – B

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau

Trả lời

Bài tập địa lý 9

Bài tập địa lý 9

Bài tập địa lý 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button